Wie kunnen bij ons terecht? 

De dagbesteding van Stichting De Enghoeve is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar. Het betreft personen die wegens bepaalde omstandigheden (tijdelijk) op zoek zijn naar een plek waar ze in een kleine groep of op individuele basis structuur krijgen in de week, waar ze sociale contacten kunnen opdoen, waar ze zich nuttig kunnen maken door werkzaamheden uit te voeren en waar ze op een rustig tempo kunnen werken aan individuele doelen.  

De grondslag van de problematiek kan divers zijn, denk bijvoorbeeld aan psychiatrische problemen, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel etc.  Personen met een zware lichamelijke beperking of personen die veel fysieke zorg behoeven, behoren niet tot onze doelgroep. Ook bieden wij voor mensen met dementiĆ«le klachten alleen individuele begeleiding. Groepsbegeleiding is, gezien het feit dat er niet continu toezicht geboden kan worden, niet mogelijk. 

Dagbesteding kan gevolgd worden als er een Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning) is of als men een Pgb heeft vanuit de Wet langdurige zorg.  Stichting De Enghoeve heeft een contract met de Dongemond gemeenten wat betreft de Wmo.