Hoe kun je bij ons terecht? http://www.stichting-enghoeve.nl/static/images/volwassenen/dsc00007-lagere-res.jpg

De volwassene wordt vaak door een betrokken zorgaanbieder (bijvoorbeeld GGZ of Loket Altena) verwezen naar Stichting De Enghoeve. De betrokken casemanager vanuit Loket Altena inventariseert samen met de cliënt en eventueel betrokken familie en/of wettelijk vertegenwoordiger welke hulp er nodig is. De cliënt wordt telefonisch of via mailcontact aangemeld bij Stichting De Enghoeve, waarna er contact wordt opgenomen voor een kennismaking.  

Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven, wordt de hulpvraag bepaald en geïnventariseerd welke ondersteuning nodig is. Mogelijk kan ook de casemanager vanuit Loket Altena, een andere betrokken zorgaanbieder, betrokken familie en/of wettelijk vertegenwoordiger aansluiten, wanneer dit wenselijk is. Stichting De Enghoeve denkt vervolgens na of de dagbesteding/begeleiding geboden kan worden. De cliënt, samen met overige betrokkene(n), denkt na of hij/zij deze dagbesteding/begeleiding wil afnemen. Mocht er overeenstemming zijn en er is een overeenkomst getekend tussen Stichting De Enghoeve en de cliënt (PGB) of er is een indicatiebesluit afgegeven door Loket Altena, dan wordt er een intakegesprek gepland.