Omgevingen

Er zijn verschillende omgevingen waarin cliënten kunnen verblijven: Het koetshuis, de poetsplaats, stallen, weiland, de grote schuur, de speelzolder, de moestuin en de belevingstuin.   

Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden in de moestuin en moet je nadenken over hoeveel plantjes je op een bepaalde stukje grond kunt zetten, waarbij je leert plannen en organiseren. In de belevingstuin kun je de vogels verzorgen of kun je alertheid reguleren, door je bijvoorbeeld terug te trekken in de wilgenhut. De speelzolder kan gebruikt worden om samen  te spelen, waarbij je bv. inzicht leert ontwikkelen in grenzen van anderen en hierover leert communiceren. In het koetshuis kun je in de kussens liggen, wanneer je echt een moeilijk gesprek gaat voeren. Door het weiland kan gerend worden om zo onrust kwijt te raken en vervolgens wel te kunnen praten over hoe je je voelt.  

Kortom, de mogelijkheden van de locatie bieden een omgeving, waarin je ervaringsgericht werkt aan gestelde doelen.