Initiatief en ontstaan

Stichting De Enghoeve is in het leven geroepen in april 2006 door Cora van den Tol, nu directeur-bestuurder. Bij aanvang van de activiteiten was het een klein initiatief met als voornaamste doel het bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen met een zorgvraag.

Al snel groeiden we uit tot een professionele organisatie met een gedreven en betrokken team mensen die zorg boden op hoog niveau. Financiering was in die tijd nog voornamelijk via PGB waardoor ouders veel keuzevrijheid hadden in de zorg die ze inkochten voor hun kind. De groei van de Stichting bleef aanhouden, waarna het een uitdaging werd de kleinschaligheid te behouden maar toch groot genoeg te zijn om als organisatie gezond te blijven.

Voordat de Jeugdwet en de WMO actief werden januari 2015 is hierop geanticipeerd door de Stichting klaar te maken voor deze nieuwe wetgeving. Om onze krachten te bundelen is samenwerking gezocht met andere kleine en middelgrote zorgaanbieders in Altena. Dit resulteerde in 2013 in de oprichting van Zorgcollectief Altena. Cora heeft als voorzitter van dit collectief vanaf 2014 in verschillende werkgroepen gezeten met de gemeente Werkendam, Woudrichem en Aalburg om de transitie voor te bereiden voor deze regio.

Op 1 januari was Stichting De Enghoeve klaar voor de nieuwe wetgeving en werd het aanbod uitgebreid met gespecialiseerde behandeling voor de jeugd. Voor de volwassenen veranderde er niet veel met de nieuwe wetgeving, zij bleven genieten van dagbesteding op een groene locatie.

Ook na de transitie hebben we niet stil gezeten, de overstap van Kwaliteit Laat je Zien naar ISO 9001 wordt in 2018 genomen, een kwaliteitskeurmerk die ook hoge eisen stelt aan het management.

Het blijven vernieuwen, veranderen, verdiepen terwijl we ook oog blijven houden voor onze identiteit is een belangrijk kenmerk voor De Enghoeve, we zijn graag een lerende organisatie.

"Als je op een paard kunt staan, kan je de hele wereld aan!" ("Hoe draait jouw motor?"- kamp 2006)