Initiatief en ontstaan

Cora van den Tol, logopedist, Sensorisch Integratietherapeut, specialisatie autisme, Equitherapeut, Voltigeleider 1e fase, inhoudelijk coördinator van De Enghoeve, voormalig docent en examinator post-HBO opleiding Sensorische Integratie Hogeschool van Rotterdam, Consulent bij het CCE.

Onstaan van De Enghoeve

"Vanuit mijn praktijk werk ik al vele jaren met een speciale doelgroep, kinderen met een zorgvraag die verder gaat dan de reguliere logopedie, met name kinderen met een probleem binnen het autistisch spectrum. Deze kinderen en hun ouders help ik met problemen rond prikkelverwerking en emotionele verwerking vanuit de insteek van de Sensorische Integratie.

Na mijn opleiding tot equitherapeut ben ik mijn liefde voor paarden gaan combineren met dit werk. Paarden uit mijn kudde worden ingezet om vooraf gestelde doelen planmatig te verwezenlijken. Mijn centrum voor equitherapie is gevestigd op "De Enghoeve".

Ik kreeg regelmatig de vraag van ouders om mee te denken bij het verzinnen van zinvolle dagbesteding of het krijgen van hobby's voor hun kind. Individuele begeleiding of begeleiding in kleine groepjes kinderen op de boerderij is een prachtige mogelijkheid om kinderen te helpen zich te ontspannen, in hun eigen tempo dingen te leren en contact te maken met andere kinderen. Begin 2005 zijn we op kleine schaal begonnen dit idee ten uitvoer te brengen. In maart 2006 was Stichting De Enghoeve een feit.

Stichting De Enghoeve is klein begonnen maar inmiddels een breed gedragen initiatief dat sinds begin 2015 ook een officieel een behandel- en begeleidingscentrum voor de jeugd is naast de functie van zorgboerderij met dagbesteding voor jong en oud."

"Als je op een paard kunt staan, kan je de hele wereld aan!" ("Hoe draait jouw motor?"- kamp 2006)