Na bijna 10 jaar kunnen we echt spreken van een mooi, breed geschoold team van ongeveer 18 professionele betaalde krachten, een paar gedreven vrijwilligers en ieder jaar weer 3 of 4 stagiaires.Onder de rubriek Het team stellen een aantal van hen zich voor.

Medewerkers

Directeur: Cora van den Tol
PSYCHOLOOG NIP (behandelaar en begeleider): Marthe van der Pol
PSYCHOLOOG NIP (behandelaar en begeleider): Monica Boer
Orthopedagoog NVO (hoofd cliëntenzorgbehandelaar en begeleider): Marlot Hermens
Orthopedagoog NVO (behandelaar en begeleider): Renée Jacobs
Ergotherapeut: Marjolein van Egmond
Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (behandelaar en begeleider): Gerda van Hemert
Dagcoördinator en begeleider: Ina de Boon
Coördinator personele en financiële zaken: Caroline van der Schalk
Praktisch coördinator en begeleider: Anouk van Gent
Begeleiders: Jelline Burghout, Heidi Hokken, Tineke van der Pijl, Arjan Quartel, Marianne Temminck, Annemiek Sanders, Jamie van Tilborg,Tara Vos