Emotie - communicatie - alertheid

Ieder persoon heeft zijn eigen doelen om aan te werken.
Op De Enghoeve werken aan deze doelen vanuit de drie aandachtsgebieden;
- Emotie
- Communicatie
- Alertheid

Hierbij maken we veelal gebruik van de mensen, dieren, ruimte en middelen om ons heen.