ANBI

Stichting De Enghoeve is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw gift aan De Enghoeve vrij is van schenkingsrecht en dat u uw gift kunt aftrekken van de belasting. Op de website van het ANBI en op de website van de belastingdienst kunt u lezen wat deze ANBI status voor u en voor ons kan betekent.

Mocht u een bijdrage willen overmaken zonder vriend te worden dan kan dat natuurlijk ook. Dat kan worden overgemaakt op: IBAN NL06 RABO 0133279790 t.n.v. Stichting De Enghoeve in Uitwijk.