Klachtenprocedure

Stichting De Enghoeve heeft een klachtenprocedure die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz en heeft deze ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft als doel openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Stichting De Enghoeve vindt het belangrijk om klachten op een zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze te behandelen. Daarnaast wil Stichting De Enghoeve ervoor zorgen dat mogelijke oorzaken worden gesignaleerd en adequate maatregelen kunnen worden genomen om herhaling te voorkomen. Deze procedure is van toepassing op cliënten, ouders/verzorgers van cliënten en wettelijk vertegenwoordigers van cliënten van Stichting De Enghoeve.