Vacature begeleider jeugd en dagbesteding

Stichting de Enghoeve biedt behandeling en gespecialiseerde begeleiding voor jeugd van 4 tot en met 18 jaar op een groene locatie in Uitwijk. Binnen de behandeling en begeleiding van deze jongeren staat de ervaringsgerichte benadering centraal. De meerwaarde van buiten zijn, bewegen en omgang met dieren wordt mee genomen in de behandeling en begeleiding. In deze benadering gaat het erom dat de jeugdige ervaringen kan opdoen, waarbij er aandacht wordt besteed aan wat helpend is om problemen aan te pakken. Dit doen we door stil te staan bij ervaringen, bijvoorbeeld door te onderzoeken welke emoties je ervaart of hoe je alertheid is. Op deze manier kan een jeugdige meer inzicht krijgen in wat hij/zij ervaart en kan er aandacht besteed worden aan wat de jeugdige nodig heeft (voor zichzelf, maar ook voor de omgeving).

Daarnaast biedt Stichting de Enghoeve begeleiding (groep) en individuele begeleiding voor personen vanaf 18 jaar. De begeleiding is gericht op activering en respijtzorg en vindt plaats op de locatie van De Enghoeve in Uitwijk.  Onze doelgroep zijn personen die wegens bepaalde omstandigheden (tijdelijk) op zoek zijn naar een plek waar ze in een kleine groep of op individuele basis structuur krijgen in de week, waar ze sociale contacten kunnen opdoen, waar ze zich nuttig kunnen voelen door werkzaamheden uit te voeren in een groene rustige omgeving en waar ze in een rustig tempo kunnen werken aan individuele doelen.  De grondslag van de problematiek kan divers zijn, denk bijvoorbeeld aan psychiatrische problemen, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel etc.  Personen met een zware lichamelijke beperking of personen die veel fysieke zorg behoeven, behoren niet tot onze doelgroep. Voor mensen met dementiële klachten bieden wij alleen individuele begeleiding.

Wat zoeken wij:

Wij zoeken een begeleider die breed inzetbaar is en de afwisseling tussen jeugd en volwassenen een uitdaging vindt (uren in overleg). Als begeleider geef je individuele begeleiding al dan niet onder supervisie van de behandelaar aan een jeugdige en/of volwassene. De hulpvraag van de jeugdige/volwassene/systeem staat hierbij voorop. Hulpvragen voor begeleiding liggen op gebied van sociale en/of emotionele problemen, problemen in het plannen en organiseren, problemen op het gebied van zelfredzaamheid en /of levensloopbegeleiding (bij autisme) en/of psychiatrische problematiek.

Wat vragen wij:

 • Een afgeronde zorgopleiding op minimaal MBO niveau.
 • Bij voorkeur ervaring in het werken met kinderen en volwassenen met psychiatrische problematiek.
 • Als begeleider ben je in staat om aan te sluiten bij jouw cliënt en zijn/haar belevingswereld.
 • Je houding is nieuwsgierig, oprecht, invoelend en niet oordelend.
 • Gevoel voor humor.
 • Affiniteit in het werken met paarden is een pré.
 • Je bent in staat om zelf begeleidingsdoelen te vertalen naar handelen (ervaringsgericht werken), je bent hierbij creatief en kan out of the box denken.
 • Je houdt van aanpakken en werken in een natuurlijke omgeving.
 • Bij voorkeur flexibel inzetbaar.

Wat bieden wij:

 • Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal Werk, schaal 4 (minimaal € 1885,- en maximaal € 2754,- bij een fulltime dienstverband). Het salaris is afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd.
 • Een gezellig, enthousiast en leergierig team.
 • Diverse scholingsmogelijkheden binnen de Stichting.

Procedure:

Uw brief met CV ontvangen wij graag. U kunt deze mailen naar  ylonamijnster@enghoeve.nl
Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen Ylona Mijnster, 06-50516744 (bereikbaar op maandag en donderdag).