Behandeling en gespecialiseerde begeleiding

Stichting De Enghoeve biedt zorg op maat. Samen met het systeem en alle professionele betrokkenen wordt er gekeken welke vorm van zorg passend zou kunnen zijn. Daar waar nodig kunnen we opschalen naar specialistische ggz. Samen met de Klinisch Psycholoog, GZ-psycholoog/Orthopedagoog-Generalist en behandelaren wordt de behandeling (en begeleiding) vormgegeven voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun psychische ontwikkeling.

Er wordt systemisch gewerkt als het gaat om behandeling; het systeem rondom het kind (gezin, school, andere betrokken professionals) wordt betrokken bij de behandeling. Behandeling en/of gespecialiseerde begeleiding wordt geboden om de problematiek te verminderen en handvatten te bieden aan bijvoorbeeld de ouders en de school.

De behandeling en/of gespecialiseerde begeleiding kan plaats vinden op de locatie van Stichting De Enghoeve of ambulant, in de thuissituatie. Er is ook de mogelijkheid om een intensief traject te volgen (meerdere dagdelen per week behandeling/begeleiding) , bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren die uitvallen in het onderwijs of waarbij sprake is van complexe problematiek.

De dagen en tijden van de behandeling of begeleiding worden in overleg bepaald. In principe zijn deze tijdens werkdagen (kantoortijden), maar er wordt altijd gekeken naar de mogelijkheden.