Hoe gaat het verder bij ons?

Door het hoofd zorg wordt een intakegesprek gepland. In het intakegesprek wordt er verder ingegaan op de achtergrond van de cliënt, de hulpvraag en de verdere procedure. Ook wordt er gevraagd naar belangrijke aanvullende informatie. Het hoofd zorg bekijkt welke begeleider(s) er betrokken worden. Ten behoeve van de kwaliteit van de aangeboden dagbesteding/ begeleiding vinden wij het belangrijk om met intern betrokkenen te overleggen. Tevens wordt er veel waarde gehecht aan samenwerking met extern betrokkenen, zoals familie, verwijzer vanuit de gemeente enz. Dit gebeurt uiteraard in overleg.