Hoe kun je bij ons terecht?

Dagbesteding kan gevolgd worden als er een WMO-indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is of als men een PGB heeft vanuit de Wet langdurige zorg.  Stichting De Enghoeve heeft een contract met de Dongemond gemeenten wat betreft de WMO.

De volwassene wordt vaak door een betrokken zorgaanbieder verwezen naar Stichting De Enghoeve. Voor verwijzing kan de volwassene terecht bij de WMO-consulent. De betrokken WMO-consulent inventariseert samen met de cliënt en eventueel betrokken familie en/of wettelijk vertegenwoordiger welke hulp er nodig is. De cliënt wordt telefonisch of via mailcontact aangemeld bij Stichting De Enghoeve, waarna er contact wordt opgenomen voor een kennismaking.

Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven, wordt de hulpvraag bepaald en geïnventariseerd welke ondersteuning nodig is. Mogelijk kan ook de WMO-consulent, een andere betrokken zorgaanbieder, betrokken familie en/of wettelijk vertegenwoordiger aansluiten, wanneer dit wenselijk is. Stichting De Enghoeve denkt vervolgens na of de dagbesteding/begeleiding geboden kan worden. De cliënt, samen met overige betrokkene(n), denkt na of hij/zij deze dagbesteding/begeleiding wil afnemen. Mocht er overeenstemming zijn en er is een overeenkomst getekend tussen Stichting De Enghoeve en de cliënt (PGB via WLZ) of er is een WMO-indicatiebesluit afgegeven, dan wordt er een intakegesprek gepland.