Hoe kun je bij ons terecht?

Het kind of de jongere wordt telefonisch of via mailcontact door de ouders/verzorgers aangemeld bij Stichting De Enghoeve. In een belafspraak wordt de zorgvraag geïnventariseerd en indien deze passend is, wordt gevraagd om een aanmeldformulier (algemene gegevens) in te vullen en de kennismaking wordt gepland. Op dit moment is er voor behandeling en/of begeleiding een wachttijd van 4 maanden. Voor diagnostisch onderzoek is er een wachttijd van 2 maanden. Tijdens de kennismaking zijn er twee behandelaren van Stichting De Enghoeve aanwezig, zodat één van hen het gesprek kan voeren met de ouders (of één van de ouders) en de andere medewerker het contact kan aangaan met het kind. Mogelijk kan ook de CJG-casemanager (Centrum voor Jeugd en Gezin) aansluiten, wanneer deze betrokken is. Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven, wordt de hulpvraag met ouders en kind besproken en geïnventariseerd welke hulp nodig is. De behandelaren stemmen af met het multidisciplinaire team van Stichting De Enghoeve over de zorgvraag en welk hulpaanbod passend is.

Wanneer de jeugdige via het CJG wordt aangemeld, heeft de betrokken casemanager van het CJG samen met de ouders (en jongere) de hulpvraag geïnventariseerd en een plan van aanpak opgesteld. Het CJG geeft vervolgens een beschikking af, waarmee de zorg kan worden afgenomen. Welke beschikkingen er nodig zijn kan in overleg met de casemanager van het CJG, de ouders (en jongere) en Stichting De Enghoeve afgestemd worden. Dit is mogelijk voor de regio’s West-Brabant-Oost en Zaltbommel en Maasdriel voor de jeugdwet.  Daarnaast is het mogelijk om via de huisarts doorverwezen te worden (in regio West-Brabant-Oost of regio Zaltbommel). Er is dan een verwijsbrief van de huisarts nodig alvorens zorg gestart kan worden. Voor de regio’s Zuid-Holland-Zuid en Zuid-Brabant kan er behandeling en begeleiding geboden worden via PGB. Mocht het kind/ de jongere een WLZ-indicatie hebben, dan kan er begeleiding geboden worden in de vorm van PGB. 

Wanneer de beschikking afgegeven is, de huisartsenbrief ontvangen is of er is een overeenkomst gesloten is, dan wordt een intakegesprek gepland.