Jeugd – Verwijzing

Voor behandeling en begeleiding heeft Stichting De Enghoeve een contract met de regio’s West-Brabant-Oost en Zaltbommel en Maasdriel voor de jeugdwet, wat betekent dat er zorg in natura geleverd kan worden. Voor de regio’s Zuid-Holland-Zuid en Zuid-Brabant kan er behandeling en begeleiding geboden worden via PGB.

Mocht het kind/de jongere een WLZ-indicatie hebben, dan kan er begeleiding geboden worden in de vorm van PGB. 

Daarnaast is het mogelijk om via de huisarts verwezen te worden (in regio West-Brabant-Oost of regio Zaltbommel en Maasdriel). De huisarts verwijst dan voor diagnostiek/behandeling en/of begeleiding naar De Enghoeve.

Op dit moment is er voor behandeling en/of begeleiding een wachttijd van 4 maanden. Voor diagnostisch onderzoek is er een wachttijd van 2 maanden.