Volwassenen – Stappenplan aanmelding

Wij volgen het volgende stappenplan: 

1 De volwassene wordt telefonisch of via mailcontact aangemeld bij Stichting De Enghoeve, Marlot Hermens.

2 In een belafspraak wordt de zorgvraag geïnventariseerd.

3 Indien de zorgvraag passend is, wordt er contact opgenomen met de volwassene om een kennismaking te plannen. Dit met als doel de volwassene te laten kennismaken met De Enghoeve en te ervaren of dit een passende omgeving is.

4 De kennismaking vindt plaats op de locatie van Stichting De Enghoeve met de volwassene en eventueel de WMO-consulent, externe zorgaanbieder, betrokken familie en/of wettelijk vertegenwoordiger.

5 Er wordt een een indicatiebesluit afgegeven door het WMO-loket of een overeenkomst gesloten tussen De Enghoeve en de cliënt, wanneer het PGB betreft. Wanneer de aangemelde cliënt al zorg ontvangt van een organisatie die werkt op basis van een Wmo-indicatiebesluit kan de Enghoeve als onderaannemer fungeren. Er wordt dan een apart contract met de hoofdaannemer opgesteld.

6 Er vindt een intakegesprek plaats met de volwassene (eventueel met betrokken familie en/of wettelijk vertegenwoordiger). In het intakegesprek wordt de zorgvraag en de achtergrond van de volwassene verhelderd.

7 De dagbesteding groep of begeleiding individueel wordt opgestart, zodra het indicatiebesluit vanuit het WMO-loket binnen is, de overeenkomst PGB door beiden getekend is of het contract met de hoofdaannemer getekend is.