Volwassenen – Doelgroep en hulpaanbod

Doelgroep

De dagbesteding van Stichting De Enghoeve is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar. Het betreft personen die wegens bepaalde omstandigheden (tijdelijk) op zoek zijn naar een plek waar ze in een kleine groep of op individuele basis structuur krijgen in de week, waar ze sociale contacten kunnen opdoen, waar ze zich nuttig kunnen maken door werkzaamheden uit te voeren en waar ze in een rustig tempo kunnen werken aan individuele doelen.

De grondslag van de problematiek kan divers zijn, denk bijvoorbeeld aan psychiatrische problemen, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel enz. Personen met een zware lichamelijke beperking, personen die veel fysieke zorg behoeven of zware agressie vertonen, behoren niet tot onze doelgroep. Ook bieden wij voor mensen met dementiële klachten alleen individuele begeleiding. Groepsbegeleiding is niet mogelijk, omdat er niet continu toezicht geboden kan worden.

Hulpaanbod

Stichting De Enghoeve biedt dagbesteding (groep), welke plaatsvindt op de locatie van De Enghoeve. De groepsbegeleiding vindt plaats tijdens de ochtenden op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Per dagdeel bestaat de groep uit maximaal 4 deelnemers en is er voor de groep één begeleider aanwezig.

Individuele begeleiding is een mogelijkheid, bv. wanneer groepsbegeleiding teveel prikkels geeft, er meer ondersteuning nodig is enz. Individuele begeleiding vindt in overleg met betrokkenen plaats. Op dit moment is er beperkt ruimte voor individuele begeleiding.

De aangeboden taken worden afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten als de dieren voeren, de dierenverblijven schoonmaken, onderhoud van de wei, koken, knutselen, onderhoud van de tuin, samen koffiedrinken enz. Cliënten voeren activiteiten uit verspreid over het terrein. Bij de dagbesteding is geen continu toezicht mogelijk. Wanneer er sprake is van individuele begeleiding is dit wel het geval.