Volwassenen – Verwijzing

Dagbesteding kan gevolgd worden als er een WMO-indicatie is of als men een PGB heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg. Stichting De Enghoeve heeft een contract met de Dongemond gemeenten wat betreft de WMO.