Cursusaanbod

Alertheid en de ontwikkeling van zelfregulatie in de (Jeugd)hulpverlening volgens de 3 pijlers: emotionele verwerking, prikkelverwerking en communicatie.

Ter accreditatie aangeboden bij het SKJ.

In deze cursus wordt in 3 dagen een goede basis gelegd om als zorgverlener te leren begrijpen waarom kinderen/jongeren soms zo boos, druk of juist zo teruggetrokken zijn. De voorwaarde om weer tot leren en relateren te komen wordt uitgelegd aan de hand van de 3 pijlers: prikkelverwerking, emotionele regulatie en communicatie. Aan bod komt hun invloed op de alertheid, het normale proces van de ontwikkeling van co-regulatie naar zelfregulatie en praktische handvatten om deze ontwikkeling weer op gang te brengen. Dit vraagt ook inzicht in de patronen die tussen mensen bestaan die mogelijk in de weg zitten. De rol van ouderbegeleiding wordt dan ook uitgebreid besproken. Voor de volledige inhoud klik hier.