Dit is ons team

Stichting De Enghoeve beschikt over een breed geschoold team professionele krachten, een paar gedreven vrijwilligers en ieder jaar weer een aantal stagiaires. Onze Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: Jac de Bruijn (voorzitter), Martijn van Wijk (lid), Claudia Karels (lid), Jan Bel en Harry Groenenboom (lid). Daarnaast is er een managementteam, welke gevormd wordt door Ylona Mijnster (Directeur-Bestuurder), Marlot Hermens (Hoofd Zorg Volwassenen) en Gerda van Hemert (Hoofd Zorg Jeugd). 

Bij De Enghoeve staat het kind voorop, een plek waar iedereen zijn best doet om het kind zich te laten thuis voelen. Een plek waar professionals aansluiten en afstemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind en deze proberen te stimuleren. En dat alles op een mooie rustige plek, midden in de natuur en tussen de dieren. Daarnaast ligt de kracht van De Enghoeve in het betrekken van ouders/verzorgers/systeem om de geleerde vaardigheden te generaliseren naar alle levensgebieden. Al met al maakt De Enghoeve voor mij een unieke plek, waarbij het heerlijk is om te merken hoe betrokken iedereen is en er echt nog aandacht is voor het kind. Een visie die aansluit bij mijn werkwijze en denkwijze.

HoiIk ben Ylona Mijnster

Directeur-Bestuurder

Ylona werkt als GZ-Psycholoog, Orthopedagoog, Cognitief Gedragstherapeut (VGCT) en EMDR-therapeut. Zij heeft als Orthopedagoog gewerkt binnen de Specialistische GGZ en binnen de specialistische zorg van een VG-instelling. Ze heeft daarnaast langdurige ervaring in cognitieve gedragstherapie bij jongeren en volwassenen. Zij heeft een eigen praktijk in Breda, waar zij therapie op maat biedt voor volwassenen en jeugdigen. Sinds 2018 is Ylona betrokken bij de Enghoeve als hoofdbehandelaar en GZ-Psycholoog en is sinds augustus 2021 Directeur-Bestuurder.

HoiIk ben Gerda van Hemert

hoofd zorg jeugd en senior behandelaar jeugd

Gerda van Hemert
Gerda van Hemert

De unieke locatie en werkwijze van Stichting De Enghoeve maken voor mij mijn werk een plezierige uitdaging. De ruime aandacht die er mag zijn voor de jeugdige in zijn of haar totale 'zijn', het gezin als systeem, de natuur en vele kennis die we met elkaar als team delen om de jeugdige en zijn of haar systeem van zo goed mogelijke zorg te kunnen voorzien ervaar ik als zeer bijzonder. Naast mijn werk als senior-behandelaar ben ik ook deels werkzaam als kwaliteitscoördinator, daarmee ligt er een mooie verbinding tussen zorg en beleid.

Gerda is Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en sinds 2017 werkzaam bij Stichting De Enghoeve als senior behandelaar jeugd. Daarnaast heeft zij gewerkt als groepsleider en aansturend groepsleider bij diverse organisatie in de jeugdzorg/ kinderpsychiatrie en de VG.

Mijn eerste ontmoeting met de Enghoeve bracht een lach op mijn gezicht. Heerlijk om de rust en ruimte te voelen die deze unieke omgeving met zich meebrengt. Ik gun het cliënten en hun systeem om in deze omgeving te mogen zijn wie ze zijn, maar ook te mogen groeien en ontwikkelen in die vaardigheden en op die levensgebieden waarin dat wenselijk is. Vanuit afstemming, presentie en de unieke werkwijze van de Enghoeve draag ik daar graag aan bij!

HoiIk ben Sanne Heijnen

hoofdbehandelaar

Sanne is sinds september 2020 als zelfstandig Orthopedagoog-Generalist (NVO) betrokken als Hoofdbehandelaar bij de Enghoeve. Sanne werkt als EMDR-therapeut en behandelaar 'Een Taal Erbij'. Daarnaast werkt Sanne als Orthopedagoog-Generalist bij een zorgverlener in Hart van Brabant met specialisatie in ASS-problematiek en vanuit een eigen praktijk voor orthopedagogische hulpverlening. Eerder heeft zij als Orthopedagoog-Generalist gewerkt bij een grote instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdhulpverlening en maatschappelijke opvang.

HoiIk ben Marieke van der Ploeg

Hoofdbehandelaar

"De prachtige omgeving van De Enghoeve staat voor mij symbool voor de krachtige en authentieke verbinding die hier wordt gemaakt met de kinderen en hun netwerk. In een pure vorm, aansluitend bij dat wat er al wel is en vanuit verbinding werken aan ontwikkeling. Het is fijn om te zien dat zowel kinderen, hun ouders als de collega's allemaal zichzelf zijn in deze mooie omgeving. Ik vind het mooi om bij te mogen dragen aan ontwikkeling, vanuit de verbinding, in mijn rol als regiebehandelaar".

Marieke is sinds 01-01-2021 als zelfstandig Orthopedagoog-Generalist (NVO) betrokken als Hoofdbehandelaar bij de Enghoeve. Marieke werkt als EMDR als Orthopedagoog-Generalist bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Brabant en vanuit een eigen praktijk voor orthopedagogische hulpverlening. Eerder heeft zij als Orthopedagoog-Generalist en hoofdbehandelaar gewerkt bij een organisatie die hulp biedt aan kinderen met leer- en gedragsproblemen.

De eerste keer dat ik de doodlopende straat in Uitwijk inreed naar De Enghoeve had ik gelijk al iets van “wow wat een prachtige locatie”. Nu ik hier de financiën op orde mag houden, denk ik steeds “wat is het toch fijn om hier te mogen zijn”. Ieder kind en iedere volwassene mag in deze rijke omgeving groeien en bloeien op zijn eigen wijze. De Enghoeve doet zijn werkwijze SUPER (samen uniek present en ruimte voor iedereen) alle eer aan.

HoiIk ben Teunie Pelle

administratief en financieel medewerker

Voorheen was Teunie werkzaam als ambtenaar en heeft ze enkele jaren een eigen bedrijf gehad. Nadat het tijd was voor een nieuwe uitdaging is ze nu werkzaam als administratief en financieel medewerker bij de Enghoeve en zorgt ze dat de administratie in orde is.

HoiIk ben Renée Jacobs

senior behandelaar jeugd

Renée Jacobs
Renée Jacobs

Na mijn verblijf in het buitenland mocht ik opnieuw kiezen waar ik graag wilde werken. De zorg die Stichting De Enghoeve biedt en de sterke visie en pijlers die hierbij horen spraken mij erg aan. Namelijk het werken met kinderen in een setting waar natuur, aandacht en een plek voor emoties centraal staan en waar gewerkt wordt met alertheid in combinatie met prikkelverwerking; ontzettend waardevol en bijzonder! Als begeleider en behandelaar ga ik steeds op zoek naar de individuele verschillen en behoeften van anderen, steeds weer op zoek naar krachten en hulpbronnen van kinderen en betrokkenen. Kijken naar wat de ander nodig heeft; wat het op dat moment vraagt van diens omgeving, zodat ik hier in een begeleiding/behandeling bij aan kan sluiten.

Renée is orthopedagoog en is sinds begin 2016 verbonden aan De Enghoeve. Zij behandelt en begeleidt individueel kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar.

Wat heerlijk om te mogen werken op De Enghoeve! De groene omgeving, de dieren en de open manier van met elkaar omgaan zorgen voor een unieke sfeer. Ik geniet ervan om anderen op hun gemak te stellen en een stukje verder te helpen in hun ontwikkeling. Samen zoeken naar dat wat nodig is om staande te blijven of weer op te kunnen staan, daar wil ik mezelf voor inzetten. Ik zie het als een mooie uitdaging om de mogelijkheden die De Enghoeve biedt, in te zetten om uiteenlopende hulpvragen te beantwoorden.

HoiIk ben Adriëlle van Berchum

senior behandelaar

Adriëlle is Kinder- en jeugdpsycholoog en vanaf 2020 betrokken bij De Enghoeve als senior behandelaar jeugd. Eerder was zij als gedragskundige verbonden aan diverse (woon)voorzieningen voor jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking.

HoiIk ben Cora van den Tol

Grondlegger en senior behandelaar jeugd

Cora van den Tol

In 2006 is De Enghoeve ontstaan, en we zijn sindsdien gegroeid naar een professionele organisatie waar we zorg op hoog niveau mogen aanbieden. Wat een mooi proces is het geweest om te komen waar we nu zijn! Vele mensen hebben hier aan meegewerkt, en altijd is het woord Samen een belangrijke waarde geweest. Ik ben trots en blij deel uit te maken van zo’n mooie groep mensen, dankbaar te mogen werken op zo’n fijne locatie met rust, natuur en dieren om ons heen. Samen zijn we nog steeds bezig met veranderen, verbeteren. Waarbij het een uitdaging zal zijn en blijven om onze sfeer, de rust en de werkwijze voorop te laten blijven staan, want dit is wat mij betreft onze kracht. Tot 1 augustus 2021 was ik directeur-bestuurder van Stichting De Enghoeve. Hierna heb ik mijn directeurstaken overgedragen aan Ylona en ben ik nog betrokken als senior-behandelaar vanuit mijn eigen praktijk. Ik geniet erg van het werken met de kinderen en hun ouders. Het is mooi om samen met hen op weg te mogen zijn in een, soms kwetsbaar, stuk in hun ontwikkeling en te mogen bijdragen aan groei, autonomie en evenwicht. Ik hoop dit werk nog lang te blijven doen en vind oprecht dat ik het leukste werk van de wereld heb!

Cora is logopedist, Sensorische Informatieverwerkingstherapeut, Autismespecialist, Equitherapeut, Docent en Psychiatrisch behandelaar. Zij heeft in het verleden gewerkt in een eigen praktijk in Leiderdorp en later in Woudrichem met Willemijn Alberts. Daarnaast is zij van 2004 tot 2014 docent, tutor en examinator geweest op de post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking van Hogeschool Rotterdam. Van 2013 tot 2018 maakte zij als psychiatrisch behandelaar deel uit van het psychiatrisch behandelteam De Merwede Associatie. Als docent geeft ze les op aanvraag bij collega-instellingen of scholen.

Marjolein van Egmond

Ik leerde Cora kennen bij de SI regiogroepen, die inspirerend waren. We hebben heel wat gefilosofeerd over sensorische informatieverwerking, emotionele verwerking e.d. Ook hebben we veel gesproken over manieren waarop je kinderen kunt helpen weer lekker in hun vel te zitten en ouders hierbij te ondersteunen. Daarnaast gaven wij allebei les bij de opleiding Sensorische Informatieverwerking van de Hogeschool van Rotterdam. Ook bij de “ Hoe draait jouw motor?” kampen van 2004 tot en met 2016, (een kamp voor kinderen met alertheidsregulatieproblemen, waarin zij leren hoe zijn hun alertheid kunnen reguleren) hebben we samen gewerkt en hebben de kinderen en begeleiders mogen genieten van De Enghoeve, tijdens de activiteiten met paarden. Tot 2013 heb ik de ontwikkeling van De Enghoeve zijdelings gevolgd. Toen is mijn wens om deel uit te maken van De Enghoeve, waar je mag zijn wie je bent, jezelf kan leren kennen en kan leren hoe je je sterke en zwakke kanten kunt benutten, in vervulling gegaan. Hierdoor mag ik leren van en een bijdrage leveren aan de manier van werken.

HoiIk ben Marjolein van Egmond

ergotherapeut en behandelaar

Marjolein van Egmond

Marjolein werkt als behandelaar bij Stichting De Enghoeve. Zij is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen. Daarnaast heeft zij bij onze locatie een dependance van haar ergotherapiepraktijk. Cliënten komen bij haar met bv. problemen met de prikkelverwerking (sensorische informatieverwerking), hun alertheidsregulatie, grove en fijne motoriek (bv schrijfproblemen, sluiten en openen van ritsen en knopen enz.), planning en organisatie van dagelijkse activiteiten, spel en/of schoolse vaardigheden.

HoiIk ben Linda de Man

(Gezins)behandelaar

Een plek die volop mogelijkheden biedt voor het werken aan doelen terwijl je lekker buiten bezig bent. Voor mij de reden om graag bij de Enghoeve te werken. Ik vind het belangrijk dat zowel de kinderen/jongeren als de ouders of andere belangrijke betrokkenen zich welkom voelen op de Enghoeve. Ik geloof in een goede samenwerking waarbij we ons allemaal inzetten om de doelen te bereiken voor het kind. Dat betekent dat we zeker kijken naar wat al goed gaat, en wat de krachten van het gezin zijn. Ik help ook graag mee bij het onderzoeken van de factoren rondom het kind die invloed hebben op de problematiek. Mogelijk ontdekken we nog belangrijke patronen die we meenemen in de behandeling. Tot ziens op de Enghoeve!

Linda is Systeem Theoretisch Werker en Behandelaar jeugd. Ze werkt al ruim 20 jaar in de jeugdhulpverlening (o.a. in de jeugd ggz) en heeft veel kennis en ervaring met gezinnen en kinderen.

Toen ik voor het eerst over de Enghoeve hoorde, voelde ik meteen een klik. Het werken vanuit een kleinschalig team met oprechte aandacht voor de mens, natuur en dieren maakt dit werk enorm waardevol. Samen met deskundige collega’s uitpluizen wat de jeugdige nodig heeft en hoe we hem/haar kunnen ondersteunen, maakt dit werk een mooie uitdaging. Hierbij wordt het systeem altijd betrokken, zodat geleerde vaardigheden op meerdere gebieden toegepast kunnen worden. Op de Enghoeve wordt gewerkt vanuit een open, niet-oordelende en empathische basishouding wat voelbaar is en wat resulteert in een prettige sfeer. Ik ben dankbaar dat ik onderdeel mag zijn van zo’n mooie organisatie!

HoiIk ben Kelly Weelink

behandelaar

Kelly is Orthopedagoog NVO en begeleidt en behandelt jeugdigen in de leeftijd van 4-18 jaar. Eerder werkte zij als gedragskundige en cliëntcoach in de gehandicaptenzorg met (jong-) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking.

HoiIk ben Jamie van Tilborg

behandelaar en coördinator volwassenen

De Enghoeve is voor mij een warme omgeving waar ik mij thuis voel en iedereen zichzelf mag zijn. Iedereen wordt geaccepteerd en we kijken naar de mogelijkheden van de kinderen, jongeren en volwassenen. Het is erg fijn om te zien dat ze enorm opleven van de begeleiding, het buiten zijn en het werken met de dieren. Iedereen zet zich met hart en ziel in en staat open voor de ander. Wat ook kenmerkend is voor De Enghoeve is dat we alles samen doen. Dit werkt erg prettig en je merkt aan de cliënten dat ze het fijn vinden om als gelijke behandeld te worden. Dit maakt dat ik het erg leuk vind om naar De Enghoeve te gaan. Het werken op De Enghoeve geeft mij erg veel voldoening.

Jamie is als pedagoog werkzaam bij Stichting De Enghoeve. Ze geeft begeleiding en behandeling aan de jeugd. Daarnaast is zij coördinator van de volwassenen. Jamie heeft voorheen gewerkt als groepsleider in de jeugdzorg.

Het kind vooropstellen, een warme, persoonlijke cultuur en natuurlijk klimaat maken dat De Enghoeve verschil uit kan maken in het leven van kinderen en gezinnen. Met het team dragen we bij aan de verbinding, competentie en autonomie van kinderen en jongeren. Mijn verlangen is om samen te onderzoeken wat het beste is voor het kind en integraal te kijken in plaats van enkel symptomen opsommen. Goede diagnostiek is voor mij een middel om het persoonlijke levensverhaal te herschrijven, zodat diegene zich gehoord en gezien voelt en aan de slag kan om zijn welzijn te verbeteren.

HoiIk ben Ploni van Zessen

Psychodiagnostisch Medewerker

Ploni is psycholoog en betrokken als Psychodiagnostisch medewerker bij De Enghoeve. Onderzoeksvragen zal zij verder oppakken. Ploni werkt vanuit een eigen praktijk voor psychologische en leefstijl gerelateerde vraagstukken. Eerder heeft zij gewerkt als psycholoog bij een organisatie die hulp biedt aan kinderen en (jong)volwassenen in de GGZ.

HoiIk ben Lydia van Bree

Behandelaar

Soms, als je niet op zoek bent, kom je onverwachts op hele mooie plekken terecht waar het gevoel weer klopt... Na 24 jaar jeugdzorg paste het stramien me niet meer en stond ik op een kruispunt. Maar op de Enghoeve waar muren wegvallen en intuïtie en connectie de basis mogen zijn ging het jeugdzorg vlammetje toch weer aan. Met als rode draad de systemische en oplossingsgerichte kijk op kind en gezin voel ik me hier in m'n element. Het ervarend mogen leren met deskundige ondersteuning is in mijn ogen de meest krachtige tool die er is. Zowel voor de kinderen als hun gezinnen. Het leren voelen en benoemen wat je nodig hebt is de kern die leidt tot een krachtig individu. Soms is voelen en benoemen niet vanzelfsprekend, te ingewikkeld of zelfs gevaarlijk geweest. Dan is deze ontwikkeling verstoort geraakt en hebben kinderen en hun ouders/verzorgers daar hulp en vertaling bij nodig. Vanuit vele methodische achtergronden kan er op de Enghoeve per uitdaging maatwerk geboden worden. Met een doelgerichte samenwerking intern en extern op naar een zo optimale ontwikkeling. Vanuit rust en vertrouwen stap voor stap weer grip krijgen op je binnenwereld. Waar kan dit fijner dan in de ongedwongen, open en vrije omgeving van de Enghoeve, dit is wat ik elk kind en gezin gun. Ik ben blij dat ik daar een onderdeel vanuit mag maken.

Lydia is Systeem Therapeutisch Werker en Behandelaar jeugd. Ze werkt al ruim 24 jaar in de jeugdhulpverlening en heeft veel kennis en ervaring in de begeleiding van kinderen en hun systeem waar sprake is van trauma en hechtingsproblematiek. Ze houdt ervan om patronen met elkaar te ontdekken en actief op zoek te gaan naar de veranderwens. Middels een oplossingsgerichte manier wil ze kinderen en ouders weer in hun kracht zetten.

Het is fijn om in een voor mij vertrouwde omgeving deel uit te mogen maken van een gemotiveerd en betrokken team. Het samen ontdekken, waarbij het ervaringsgericht leren centraal staat en met rust en aandacht naar de behoefte van het kind wordt gekeken, sluit aan bij mijn werkwijze. Daarbij vind ik het fantastisch om in de samenwerking met paarden kinderen in hun kracht te zetten en te laten inzien dat ieder kind uniek is op zijn of haar manier

HoiIk ben Anouk de Graaff

Gespecialiseerd begeleider

Anouk werkt als gespecialiseerd begeleider op De Enghoeve en geeft individuele begeleiding aan jeugd. Eerder werkte zij in de gehandicaptenzorg en heeft zij diverse stages gelopen bij jeugdinstanties. Anouk heeft de HBO opleiding Health & Social Work Associate Degree en Social Work – Jeugd afgerond.

HoiIk ben Ina de Boon

locatiebeheerder

Ina de Boon
Ina de Boon

Inmiddels werk ik hier al weer heel wat jaren, namelijk vanaf 2006. Eerst als vrijwilliger bij de dierenverzorging. Geleidelijk ben ik betrokken geraakt bij de dagbesteding voor de volwassenen. Toen heb ik bewust de keuze gemaakt om me verder op te leiden. De combinatie van zorg en dieren sprak me erg aan en dit vond ik terug in de MBO opleiding Zorg en Welzijn aan het Wellant College. In de afgelopen jaren heb ik enorme veranderingen zien plaatsvinden op De Enghoeve. Mensen en dieren, zien komen en gaan, verbouwingen en uitbreidingen. Nog steeds blijft de combinatie van factoren zoals de ligging, de sfeer, de rust en de natuur voor mij een enorme aantrekkingskracht hebben. Ik vind het fijn om deel uit te maken van deze plek en dit team, waar iedereen welkom is

Ina werkt als locatiebeheerder en zorgt dat de locatie er goed bij ligt.

Heidi Hokken

Wat is er zo mooi aan De Enghoeve? Waarom ga ik er met zoveel plezier naar toe? op de Enghoeve kan je zijn wie je bent. Cliënt en begeleider. Samen verzorgen we de dieren, terrein moestuin. Je ziet de mensen genieten van het bezig zijn, het er zijn en het samenwerken. Mensen voelen zich veilig, begrepen en vertrouwd. Lukt het even niet, geeft niet. Voel je je even niet prettig, we praten en luisteren. Dat maakt het voor mij dat ik elke keer de Eng op rijd met een glimlach. We kunnen hier iets betekenen voor iemand, ook al lijkt dat soms maar heel klein.

HoiIk ben Heidi Hokken

begeleider

Heidi heeft Sociaal Pedagogisch Werk gestudeerd. Voorheen werkte ze als pedagogisch medewerker bij een buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf. Hierna was het voor haar tijd om een andere weg in te slaan en nu werkt ze al weer een aantal jaar als begeleider bij De Enghoeve. Zij biedt met name begeleiding aan de volwassen clienten.

HoiIk ben Arjan Quartel

begeleider

Ik ben opgegroeid op een akkerbouwbedrijf, inmiddels heb ik een eigen hoveniersbedrijf in Dussen. Veel drukte in de dingen die ik doe, wat mooi aansluit bij mijn werkzaamheden bij De Enghoeve. Iets proberen, samen met elkaar, iets leren, elkaar begrijpen, hoe kan ik dit aanpakken en waar ligt mijn grens? Om maar even een aantal dingen te noemen. Dit kan op De Enghoeve en daar is ruimte voor. De locatie en mensen bieden rust en ruimte om zaken te ontwikkelen en te beleven. Ik houd mij vooral bezig met kijken hoe je zaken aan kan pakken, stappen maken en daarbij is de uitleg ook belangrijk. Hoeveel stappen maakt niet uit, en het resultaat........? Dat mag je zelf vertellen.

Arjan is al een aantal jaar op De Enghoeve te vinden. Aanvankelijk was hij betrokken bij het aanleggen van de belevingstuin.

Wat een vrijheid en rust op De Enghoeve. Ik vind het prachtig om te zien wat voor uitwerking de dieren en de natuur hebben op de volwassenen en kinderen die hier zijn. Zelf kwam ik al een aantal jaren op de Enghoeve om één van de paarden te verzorgen. De manier van werken en de omgang met alle mensen en dieren op De Enghoeve sprak mij erg aan. Toen gevraagd werd of ik het leuk vond om De Enghoeve van nog dichterbij te leren kennen, hoefde ik niet lang na te denken. Een hele mooie kans om bijzonder werk te mogen doen! De combinatie leerkracht en begeleider bij De Enghoeve vind ik heel verrijkend. De aanpak die wij gebruiken draagt zichtbaar bij aan de ontwikkeling die kinderen en volwassenen hier doormaken.Op De Enghoeve is er ruimte voor iedereen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Dat is geweldig!

HoiIk ben Tara Vos

behandelaar en gespecialiseerd begeleider

Tara is sinds 2013 betrokken bij de Enghoeve. Ze is in 2010 afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs aan de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE). Ze geeft voornamelijk individuele begeleiding aan jeugd.

HoiIk ben Emma van Maastricht

gespecialiseerd begeleider

Emma van Maastricht
Emma van Maastricht

Mijn eerste indruk van De Enghoeve was dat het een mooie en rustige plek is. Er hangt een hele goede sfeer en het team is heel fijn om mee te werken. Tijdens mijn stage heb ik De Enghoeve steeds beter leren kennen en kennis gemaakt met de werkwijze. Het werken met dieren in de buitenlucht is erg fijn en heeft een positieve invloed op de cliënten. Het is mooi om te zien dat ze hiervan leren en zich hier ook verantwoordelijk voor voelen. Ik vind het werken op de Enghoeve geweldig en ben hier helemaal op mijn plek.

Emma geeft voornamelijk individuele begeleiding aan de jeugd, vanuit haar achtergrond als sociaal cultureel werker.

Linda Baks

Toen ik voor het eerst op De Enghoeve kwam, sprak deze plek mij direct aan. Door de locatie en de werkwijze voelde ik me meteen thuis. Het is voor mij fijn om te zien hoe dier en mens samenwerken, hoe ze elkaar kunnen helpen en hoe ze samen groeien. Het doet mij goed om hier deel vanuit te mogen maken en te helpen waar nodig. Het is super dat er een plek is waar je jezelf kan ontdekken en dat dit kan in de natuur en samen met dieren. Allemaal genieten we van deze plek, die veel te bieden heeft.

HoiIk ben Linda Baks

gespecialiseerd begeleider

Linda Baks

Linda werkt als begeleider op De Enghoeve. Daarnaast ondersteunt zij de begeleiders of behandelaren van de jeugd, wanneer zij een activiteit met een paard ondernemen. Ook heeft Linda de HBO opleiding Social Work Associate Degree afgerond.

HoiIk ben Carmen Burmanje

Gespecialiseerd Begeleider

Als mens staan we niet los van de natuur, maar zijn er onderdeel van. Veel mensen beseffen dit. De Enghoeve is een plek waar je dit ook kan (leren) voelen en ervaren. Tegelijkertijd is het een plek waar het contact centraal staat en eenieder zichzelf op zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen. Het mooiste aan dit werk vind ik om de ander te ondersteunen in dit proces en samen op zoek te gaan naar de eigen kracht en drijfveren. Door present te zijn en aan te sluiten bij hetgeen wat op dat moment nodig is. Juist dit maakt het werk erg waardevol voor mij.

Na enkele jaren als doktersassistente te hebben gewerkt, zit Carmen nu in het laatste jaar van de deeltijdopleiding Social Work. Op de Enghoeve geeft ze begeleiding aan jeugd en volwassenen.

Al ruime tijd geleden ben ik als vrijwilliger begonnen bij de Enghoeve. Wat is het heerlijk werken hier!! Prachtige omgeving, dieren en een mooie tuin....echt een plaats om tot jezelf te komen en om aan jezelf te werken. Sinds 2022 ben ik geen vrijwilliger meer. Ik haal en breng de mensen naar de dagbesteding van de Enghoeve. Daarnaast werk ik in het onderhoud; zorgen dat de Enghoeve en de dieren er goed en verzorgd uit zien. Juist de combinatie maakt dit werk zo leuk!! Er is contact met de mensen en daarnaast werk ik ook alleen. Samen met de andere collega's hoop ik voor alle kinderen en volwassenen een mooie en rustgevende omgeving te creëren, waar iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn!!

HoiIk ben Hanneke van der Mooren

Locatie assistent

Hanneke werkt als locatie assistent op de Enghoeve.

HoiIk ben Hanne Sturkenboom

Stagiaire Orthopedagogiek

Als stagiair voelde ik mij direct thuis binnen de Enghoeve. Zowel in mijn leerproces als stagiaire, als op de werkplek (het terrein) ervaar ik veel vrijheid. Binnen de juiste kaders mag ik gaan en staan waar ik wil en voel ik mij vrij om mijn leerproces op mijn manier vorm te geven. De Enghoeve is een kleine organisatie, waardoor de omgang onderling persoonlijk is. Zowel tussen de collega’s als met de kinderen, jongeren en volwassenen die hier in behandeling zijn. Iedereen wordt (h)erkend, waardoor je je (sneller) thuis voelt. Wat ik mooi vind aan de Enghoeve is dat zij kijken naar de mens als geheel en naar diens omgeving. De kwaliteiten worden benadrukt en de dingen waar nog aan gewerkt moet worden, pak je gezamenlijk op. Voor mij is de kracht van de Enghoeve de authenticiteit die zij uitstralen en het creëren van een familiegevoel. We zijn 1 team met 1 taak: “het leven zo invullen, dat het voor jou (en je naasten) zo prettig mogelijk verloopt.

Hanne is stagiaire op de Enghoeve. Zij zit in het laatste jaar van Pedagogische Wetenschappen op de Radboud Universiteit. Zij is eerder afgestuurd als pedagoog en heeft daarna besloten om door te gaan studeren en zich verder te ontwikkelen. Zij heeft al veel werkervaring met jeugd.

De afgelopen jaren heb ik bij verschillende organisaties stagegelopen en kwam ik er toch wel achter dat 1 op 1 begeleiding in een groene omgeving in combinatie met mijn passie voor paarden toch echt de richting is die ik op wil. Dat sluit echt aan bij de Enghoeve. De prachtige locatie met veel mooie plekken en een leuk team is superfijn om ervaring in op te kunnen doen binnen dit werkveld. Ik kijk erg uit naar de komende tijd en hoop een mooi bijdrage te kunnen leveren.

HoiIk ben Valerie Straver

Stagiaire pedagogiek

Valerie heeft eerder de opleiding Bedrijfsleider paardensport/ paardenhouderij afgerond. Daarnaast is zij ORUN-instructeur en heeftt zij eerder twee jaar stage gelopen op een zorgboerderij.