Dit is ons team

Stichting De Enghoeve beschikt over een breed geschoold team professionele krachten, een paar gedreven vrijwilligers en ieder jaar weer een aantal stagiaires. Onze Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: Gerard van den Berg (voorzitter), Martijn van Wijk (lid), Daniëlle van Engelen- den Otter (lid) en Krijn de Zeeuw (lid). Daarnaast is er een managementteam, welke gevormd wordt door Cora van den Tol (Directeur-bestuurder), Ylona Mijnster (Hoofd Zorg Jeugd), Marlot Hermens (Hoofd Zorg Volwassenen) en Caroline van der Schalk (Hoofd
Bedrijfsvoering).

In 2006 is De Enghoeve ontstaan, en we zijn sindsdien gegroeid naar een professionele organisatie waar we zorg op hoog niveau mogen aanbieden. Wat een mooi proces is het geweest om te komen waar we nu zijn! Vele mensen hebben hier aan meegewerkt, en altijd is het woord Samen een belangrijke waarde geweest. Ik ben trots en blij deel uit te maken van zo’n mooie groep mensen, dankbaar te mogen werken op zo’n fijne locatie met rust, natuur en dieren om ons heen. Samen zijn we nog steeds bezig met veranderen, verbeteren. Waarbij het een uitdaging zal zijn en blijven om onze sfeer, de rust en de werkwijze voorop te laten blijven staan, want dit is wat mij betreft onze kracht. Naast mijn directeurstaken geniet ik ook erg van het werken met de kinderen en hun ouders. Het is mooi om samen met hen op weg te mogen zijn in een, soms kwetsbaar, stuk in hun ontwikkeling en te mogen bijdragen aan groei, autonomie en evenwicht. Ik hoop dit werk nog lang te blijven doen en vind oprecht dat ik het leukste werk van de wereld heb!

HoiIk ben Cora van den Tol

directeur-bestuurder en senior behandelaar jeugd

Cora is logopedist, Sensorische Informatieverwerkingstherapeut, Autismespecialist en Equitherapeut. Zij heeft in het verleden gewerkt in een eigen praktijk in Leiderdorp en later in Woudrichem met Willemijn Alberts. Daarnaast is zij van 2004 tot 2014 docent, tutor en examinator geweest op de post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking van Hogeschool Rotterdam. Sinds 2013 maakt zij deel uit van het psychiatrisch behandelteam De Merwede Associatie van waaruit zij vooral volwassenen met autisme behandelt.

HoiIk ben Ylona Mijnster

hoofd zorg jeugd en hoofdbehandelaar

Bij De Enghoeve staat het kind voorop, een plek waar iedereen zijn best doet om het kind zich te laten thuis voelen. Een plek waar professionals aansluiten en afstemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind en deze proberen te stimuleren. En dat alles op een mooie rustige plek, midden in de natuur en tussen de dieren. Daarnaast ligt de kracht van De Enghoeve in het betrekken van ouders/verzorgers/systeem om de geleerde vaardigheden te generaliseren naar alle levensgebieden. Al met al maakt De Enghoeve voor mij een unieke plek, waarbij het heerlijk is om te merken hoe betrokken iedereen is en er echt nog aandacht is voor het kind. Een visie die aansluit bij mijn werkwijze en denkwijze.

Ylona werkt als GZ-Psycholoog, Orthopedagoog (NVO), Cognitief Gedragstherapeut (VGCT) en EMDR-therapeut. Zij heeft als Orthopedagoog gewerkt binnen de Specialistische GGZ en binnen specialistische zorg van (vg) instelling en heeft daarnaast langdurige ervaring in cognitieve gedragstherapie bij jongeren en volwassenen. Zij is betrokken bij de Enghoeve als hoofdbehandelaar, GZ-Psycholoog en maakt deel uit van het managementteam.

Iedereen mag zichzelf zijn op de Enghoeve. De warme sfeer en betrokkenheid van alle medewerkers in combinatie met de landelijke omgeving brengen rust. Randvoorwaarden voor eenieder om te kunnen vertragen en met aandacht met elkaar in contact te zijn om zo te komen tot ontwikkeling en bereiken van gewenst resultaat. De Enghoeve in 2 woorden: Medemenselijkheid en professionaliteit.

HoiIk ben Judith Coolen

hoofdbehandelaar

Judith werkt als zelfstandig Orthopedagoog Generalist (NVO), EMDR-therapeut, hartcoherentie-coach, oplossingsgericht trainer en supervisor. Mensen-mens, positief, betrokken en bevlogen. Zij heeft in het verleden in diverse functies gewerkt binnen specialistische zorg van diverse grote (vg)instellingen. Zij is betrokken bij de Enghoeve als hoofdbehandelaar.

HoiIk ben Marlot Hermens

hoofd zorg volwassenen en senior behandelaar jeugd

Marlot Hermens
Marlot Hermens

Het ervaringsgericht werken in combinatie met theoretisch solide achtergrondmethodes zorgt voor een prettige manier van benaderen van kinderen, gezinnen en volwassen cliënten. Er wordt gekeken naar wat er nodig is en waar men naartoe wil waardoor elk ingezet traject zorg op maat betreft. Goede samenwerking creëren rondom een kind of volwassen cliënt is uitgangspunt tijdens onze begeleiding of behandeling, onderlinge afstemming is daarbij erg belangrijk. De unieke locatie van Stichting De Enghoeve maakt het voor mij een uitdagende werkplek. Het is een plek waar buiten gezamenlijk genoten kan worden van ieder seizoen, terwijl er tegelijkertijd hard gewerkt wordt, zij het soms onbewust, aan het bereiken van opgestelde doelen. Het feit dat ik naast mijn rol als senior behandelaar ook onderdeel ben van het management team zorgt voor een sterke verbinding tussen inhoud en beleid. De lijnen binnen de organisatie zijn sowieso heel kort, wat maakt dat de Enghoeve laagdrempelig in benadering is.

Marlot is orthopedagoog NVO. Als hoofd zorg volwassen is zij onderdeel van het managementteam. Haar verantwoordelijkheid ligt onder andere bij het beleidsmatige deel van de inhoud van de zorg. Verder treedt zij op als senior behandelaar binnen de jeugdtak en is zij inhoudelijk coördinator van zorg voor de volwassenen.

Caroline van der Schalk

Vanachter mijn computer houd ik mij bezig met de zakelijke kant van De Enghoeve. Op deze manier probeer ik ervoor te zorgen, dat de rest van het team zich kan concentreren op het begeleiden en behandelen van kinderen, jongeren en volwassenen. Als ik zie hoe groot en klein op De Enghoeve zichzelf mag zijn en opbloeit, geeft me dat een goed gevoel.

HoiIk ben Caroline van der Schalk

hoofd bedrijfsvoering

Caroline van der Schalk

Caroline is lid van het managementteam. Als hoofd bedrijfsvoering denkt zij mee over verdere professionalisering van De Enghoeve en de koers voor de toekomst. Ze is het aanspreekpunt als het gaat om administratieve, personele en financiële zaken. Daarnaast onderhoudt zij contact met de accountant met betrekking tot de verantwoording van de geleverde zorg.

HoiIk ben Christien Bugter

administratief en financieel medewerker

In 2006 leerde ik Cora kennen doordat mijn dochters de paarden van de Enghoeve mochten verzorgen en berijden. In de jaren daarna kwam ik ook in contact met de Enghoeve via de Merwede Associatie waarvoor ik sinds 2008 heb gewerkt. Caroline kende ik al en we hebben een paar keer de krachten gebundeld als het ging over de jeugdzorg in het Land van Altena. Iedereen die het erf van de Enghoeve opstapt voelt gelijk de bijzondere, ontspannen sfeer. Een warm bad, met een professioneel en pragmatisch team. Om op de Enghoeve te werken was daarom al lang een gekoesterde wens. Door mijn ruime ervaring in het ondersteunen van "de GGZ" hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen, mijn hart ligt er in ieder geval al!

Christien is administratief en financieel medewerker en sinds 2020 betrokken bij stichting De Enghoeve.

Renée Jacobs

Na mijn verblijf in het buitenland mocht ik opnieuw kiezen waar ik graag wilde werken. De zorg die Stichting De Enghoeve biedt en de sterke visie en pijlers die hierbij horen spraken mij erg aan. Namelijk het werken met kinderen in een setting waar natuur, aandacht en een plek voor emoties centraal staan en waar gewerkt wordt met alertheid in combinatie met prikkelverwerking; ontzettend waardevol en bijzonder! Als begeleider en behandelaar ga ik steeds op zoek naar de individuele verschillen en behoeften van anderen, steeds weer op zoek naar krachten en hulpbronnen van kinderen en betrokkenen. Kijken naar wat de ander nodig heeft; wat het op dat moment vraagt van diens omgeving, zodat ik hier in een begeleiding/behandeling bij aan kan sluiten.

HoiIk ben Renée Jacobs

senior behandelaar jeugd

Renée Jacobs

Renée is orthopedagoog en is sinds begin 2016 verbonden aan De Enghoeve. Zij behandelt en begeleidt individueel kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar.

HoiIk ben Marthe van der Pol

senior behandelaar jeugd

Marthe van der Pol
Marthe van der Pol

Onze aanpak, De Enghoeve-manier, nieuwsgierig zijn zonder te oordelen en bespreekbaar maken wat er gebeurt, lijkt zo’n open deur en is zo’n krachtige manier om veranderingen teweeg te brengen, dat dit mijzelf nog steeds verbaasd doet staan. Het is fantastisch om te zien hoe kinderen, jongeren en volwassenen bij ons weer opbloeien, vaardigheden aanleren, groeien en zich vervolgens in de maatschappij beter kunnen handhaven en bijvoorbeeld weer terug kunnen keren naar school. Dat mijn inspanning leidt tot verbetering van hun welzijn, geeft me veel voldoening en daar ligt mijn hart.

Marthe is psycholoog met als specialisatie kinderen en jeugdigen. Daarnaast is zij autismedeskundige. Marthe maakt inmiddels al weer heel wat jaren deel uit van ons team. Op dit moment houdt zij zich met name bezig met het behandelen van kinderen en jongeren en biedt zij ondersteuning aan het systeem daaromheen. Zo denkt zij bijvoorbeeld met ouders of school mee over wat het kind of de jongere nodig heeft en hoe dit geboden kan worden. Het op verschillende levensgebieden afstemmen op de het kind/de jongere komt het proces ten goede.

Gerda van Hemert

De unieke locatie en werkwijze van Stichting De Enghoeve maken voor mij mijn werk een plezierige uitdaging. De ruime aandacht die er mag zijn voor de jeugdige in zijn of haar totale 'zijn', het gezin als systeem, de natuur en vele kennis die we met elkaar als team delen om de jeugdige en zijn of haar systeem van zo goed mogelijke zorg te kunnen voorzien ervaar ik als zeer bijzonder. Naast mijn werk als senior-behandelaar ben ik ook deels werkzaam als kwaliteitscoördinator, daarmee ligt er een mooie verbinding tussen zorg en beleid.

HoiIk ben Gerda van Hemert

hoofd zorg jeugd en senior behandelaar jeugd

Gerda van Hemert

Gerda is Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en sinds 2017 werkzaam bij Stichting De Enghoeve als senior behandelaar jeugd. Daarnaast heeft zij gewerkt als groepsleider en aansturend groepsleider bij diverse organisatie in de jeugdzorg/ kinderpsychiatrie en de VG.

HoiIk ben Marjolein van Egmond

ergotherapeut en behandelaar

Marjolein van Egmond
Marjolein van Egmond

Ik leerde Cora kennen bij de SI regiogroepen, die inspirerend waren. We hebben heel wat gefilosofeerd over sensorische informatieverwerking, emotionele verwerking e.d. Ook hebben we veel gesproken over manieren waarop je kinderen kunt helpen weer lekker in hun vel te zitten en ouders hierbij te ondersteunen. Daarnaast gaven wij allebei les bij de opleiding Sensorische Informatieverwerking van de Hogeschool van Rotterdam. Ook bij de “ Hoe draait jouw motor?” kampen van 2004 tot en met 2016, (een kamp voor kinderen met alertheidsregulatieproblemen, waarin zij leren hoe zijn hun alertheid kunnen reguleren) hebben we samen gewerkt en hebben de kinderen en begeleiders mogen genieten van De Enghoeve, tijdens de activiteiten met paarden. Tot 2013 heb ik de ontwikkeling van De Enghoeve zijdelings gevolgd. Toen is mijn wens om deel uit te maken van De Enghoeve, waar je mag zijn wie je bent, jezelf kan leren kennen en kan leren hoe je je sterke en zwakke kanten kunt benutten, in vervulling gegaan. Hierdoor mag ik leren van en een bijdrage leveren aan de manier van werken.

Marjolein werkt als behandelaar bij Stichting De Enghoeve. Zij is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen. Daarnaast heeft zij bij onze locatie een dependance van haar ergotherapiepraktijk. Cliënten komen bij haar met bv. problemen met de prikkelverwerking (sensorische informatieverwerking), hun alertheidsregulatie, grove en fijne motoriek (bv schrijfproblemen, sluiten en openen van ritsen en knopen enz.), planning en organisatie van dagelijkse activiteiten, spel en/of schoolse vaardigheden.

Na zo'n 45 jaar gewerkt te hebben in verschillende organisaties en functies, besloot ik te stoppen. Voornamelijk omdat ik mezelf niet meer vond passen bij de ontwikkelingen die gaande waren in de organisatie waar ik 11 jaar werkte. Maar het liep toch anders ... In contacten met oud-collega's heb ik voor het eerst gehoord over De Enghoeve. Wat dan opviel was het enthousiasme waarmee ze over de Enghoeve spraken en de ogen die daarbij gingen stralen. Toen mij gevraagd werd of ik iets zou willen betekenen in de diagnostiek voor De Enghoeve, was ik dan ook direct enthousiast. Wat een geweldige locatie en wat een gedreven, enthousiast en betrokken team. Die sfeer spreekt mij enorm aan. Ook voor de kinderen en ouders die onder de hoede van De Enghoeve zijn of komen moet dit voelbaar zijn. Ik hoop hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen.

HoiIk ben Els Pellen

psychodiagnostisch medewerker

Els heeft ervaring met verschillende doelgroepen: Mensen met een zeer ernstige vorm van epilepsie, een verstandelijke beperking,een meervoudige beperking, met psychiatrische problematiek of met gedragsproblematiek. Inmiddels is Els al 25 jaar werkzaam als psychodiagnostisch werker, waarvoor ze een erkent NIP diploma heeft. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk voor voetreflextherapie.

HoiIk ben Adriëlle van Berchum

senior behandelaar

Wat heerlijk om te mogen werken op De Enghoeve! De groene omgeving, de dieren en de open manier van met elkaar omgaan zorgen voor een unieke sfeer. Ik geniet ervan om anderen op hun gemak te stellen en een stukje verder te helpen in hun ontwikkeling. Samen zoeken naar dat wat nodig is om staande te blijven of weer op te kunnen staan, daar wil ik mezelf voor inzetten. Ik zie het als een mooie uitdaging om de mogelijkheden die De Enghoeve biedt, in te zetten om uiteenlopende hulpvragen te beantwoorden.

Adriëlle is Kinder- en jeugdpsycholoog en vanaf 2020 betrokken bij De Enghoeve als senior behandelaar jeugd. Eerder was zij als gedragskundige verbonden aan diverse (woon)voorzieningen voor jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking.

Ina de Boon

Inmiddels werk ik hier al weer heel wat jaren, namelijk vanaf 2006. Eerst als vrijwilliger bij de dierenverzorging. Geleidelijk ben ik betrokken geraakt bij de dagbesteding voor de volwassenen. Toen heb ik bewust de keuze gemaakt om me verder op te leiden. De combinatie van zorg en dieren sprak me erg aan en dit vond ik terug in de MBO opleiding Zorg en Welzijn aan het Wellant College. In de afgelopen jaren heb ik enorme veranderingen zien plaatsvinden op De Enghoeve. Mensen en dieren, zien komen en gaan, verbouwingen en uitbreidingen. Nog steeds blijft de combinatie van factoren zoals de ligging, de sfeer, de rust en de natuur voor mij een enorme aantrekkingskracht hebben. Ik vind het fijn om deel uit te maken van deze plek en dit team, waar iedereen welkom is

HoiIk ben Ina de Boon

locatiebeheerder

Ina de Boon

Ina werkt als locatiebeheerder en zorgt dat de locatie er goed bij ligt.

HoiIk ben Daniëlle Treffers

gespecialiseerd begeleider

Op de Enghoeve voel ik me thuis. De fijne en rustige omgeving, de goede sfeer die er hangt en het fijne team om mee samen te kunnen werken. Een plek waar iedereen zichzelf mag zijn. Ik vind het erg fijn om veel buiten te zijn met de cliënten en bezig te zijn met de dieren. Zo mooi om te zien hoe cliënten het bijzijn van de dieren ervaren en hoe het hun zo mooi kan helpen. Het werken op de Enghoeve vind ik ontzettend leuk en ik haal hier echt mijn voldoening uit.

Daniëlle is onderwijsassistent en start na de zomer van 2020 met een opleiding Social Work. Naast haar werk bij stichting de Enghoeve werkt zij ook bij een andere zorginstelling.

Na bijna vijfentwintig jaar werkzaam te zijn geweest bij Defensie besloot ik dat het tijd werd om het roer om te gooien. Een nieuwe uitdaging vond ik in de opleiding tot begeleider en ik kreeg een mooie stageplek bij Stichting De Enghoeve. Vanaf de eerste dag had ik het enorm naar mijn zin. Toen er een vacature kwam voor de functie van begeleider hoefde ik dan ook geen twee keer na te denken en inmiddels ben ik onderdeel van het inspirerende Enghoeve-team. Het is heerlijk om te werken op deze unieke groene locatie, waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. Het beleven van de dag samen met de cliënten in deze rustgevende omgeving geeft veel voldoening. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Vaak ben ik geraakt door de bijzondere momenten die we met elkaar delen op De Enghoeve.

HoiIk ben Erik in ’t Veld

begeleider

Erik is sinds 2017 verbonden aan De Enghoeve, eerst als stagiair en sinds 2019 als begeleider van volwassenen en jeugd en is de kwaliteitscoördinator. Hij heeft de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen afgerond.

HoiIk ben Heidi Hokken

begeleider

Heidi Hokken

Wat is er zo mooi aan De Enghoeve? Waarom ga ik er met zoveel plezier naar toe? op de Enghoeve kan je zijn wie je bent. Cliënt en begeleider. Samen verzorgen we de dieren, terrein moestuin. Je ziet de mensen genieten van het bezig zijn, het er zijn en het samenwerken. Mensen voelen zich veilig, begrepen en vertrouwd. Lukt het even niet, geeft niet. Voel je je even niet prettig, we praten en luisteren. Dat maakt het voor mij dat ik elke keer de Eng op rijd met een glimlach. We kunnen hier iets betekenen voor iemand, ook al lijkt dat soms maar heel klein.

Heidi heeft Sociaal Pedagogisch Werk gestudeerd. Voorheen werkte ze als pedagogisch medewerker bij een buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf. Hierna was het voor haar tijd om een andere weg in te slaan en nu werkt ze al weer een aantal jaar als begeleider bij De Enghoeve. Zij biedt met name begeleiding aan de volwassen clienten.

De Enghoeve is voor mij een warme omgeving waar ik mij thuis voel en iedereen zichzelf mag zijn. Iedereen wordt geaccepteerd en we kijken naar de mogelijkheden van de kinderen, jongeren en volwassenen. Het is erg fijn om te zien dat ze enorm opleven van de begeleiding, het buiten zijn en het werken met de dieren. Iedereen zet zich met hart en ziel in en staat open voor de ander. Wat ook kenmerkend is voor De Enghoeve is dat we alles samen doen. Dit werkt erg prettig en je merkt aan de cliënten dat ze het fijn vinden om als gelijke behandeld te worden. Dit maakt dat ik het erg leuk vind om naar De Enghoeve te gaan. Het werken op De Enghoeve geeft mij erg veel voldoening.

HoiIk ben Jamie van Tilborg

behandelaar en gespecialiseerd begeleider

Jamie is als pedagoog werkzaam bij Stichting De Enghoeve. Ze geeft begeleiding en behandeling aan de jeugd en daarnaast ook begeleiding aan de volwassen cliënten.

HoiIk ben Arjan Quartel

begeleider

Ik ben opgegroeid op een akkerbouwbedrijf, waar ik nog dagelijks aan de gang ben. Veel drukte in de dingen die ik doe, wat mooi aansluit bij mijn werkzaamheden bij De Enghoeve. Iets proberen, samen met elkaar, iets leren, elkaar begrijpen, hoe kan ik dit aanpakken en waar ligt mijn grens? Om maar even een aantal dingen te noemen. Dit kan op De Enghoeve en daar is ruimte voor. De locatie en mensen bieden rust en ruimte om zaken te ontwikkelen en te beleven. Ik houd mij vooral bezig met kijken hoe je zaken aan kan pakken, stappen maken en daarbij is de uitleg ook belangrijk. Hoeveel stappen maakt niet uit, en het resultaat........? Dat mag je zelf vertellen.

Arjan is al een aantal jaar op De Enghoeve te vinden. Aanvankelijk was hij betrokken bij het aanleggen van de belevingstuin. Nu houdt hij zich bezig met het begeleiden van jongeren. Daarnaast is hij actief als scout bij de Altenagroep in Sleeuwijk.

Wat een vrijheid en rust op De Enghoeve. Ik vind het prachtig om te zien wat voor uitwerking de dieren en de natuur hebben op de volwassenen en kinderen die hier zijn. Zelf kwam ik al een aantal jaren op de Enghoeve om één van de paarden te verzorgen. De manier van werken en de omgang met alle mensen en dieren op De Enghoeve sprak mij erg aan. Toen gevraagd werd of ik het leuk vond om De Enghoeve van nog dichterbij te leren kennen, hoefde ik niet lang na te denken. Een hele mooie kans om bijzonder werk te mogen doen! De combinatie leerkracht en begeleider bij De Enghoeve vind ik heel verrijkend. De aanpak die wij gebruiken draagt zichtbaar bij aan de ontwikkeling die kinderen en volwassenen hier doormaken.Op De Enghoeve is er ruimte voor iedereen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Dat is geweldig!

HoiIk ben Tara Vos

behandelaar en gespecialiseerd begeleider

Tara is sinds 2013 betrokken bij de Enghoeve. Ze is in 2010 afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs aan de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE). Ze geeft voornamelijk individuele begeleiding aan jeugd.

HoiIk ben Emma van Maastricht

gespecialiseerd begeleider

Emma van Maastricht
Emma van Maastricht

Mijn eerste indruk van De Enghoeve was dat het een mooie en rustige plek is. Er hangt een hele goede sfeer en het team is heel fijn om mee te werken. Tijdens mijn stage heb ik De Enghoeve steeds beter leren kennen en kennis gemaakt met de werkwijze. Het werken met dieren in de buitenlucht is erg fijn en heeft een positieve invloed op de cliënten. Het is mooi om te zien dat ze hiervan leren en zich hier ook verantwoordelijk voor voelen. Ik vind het werken op de Enghoeve geweldig en ben hier helemaal op mijn plek.

Emma geeft voornamelijk individuele begeleiding aan de jeugd, vanuit haar achtergrond als sociaal cultureel werker.

Linda Baks

Toen ik voor het eerst op De Enghoeve kwam, sprak deze plek mij direct aan. Door de locatie en de werkwijze voelde ik me meteen thuis. Het is voor mij fijn om te zien hoe dier en mens samenwerken, hoe ze elkaar kunnen helpen en hoe ze samen groeien. Het doet mij goed om hier deel vanuit te mogen maken en te helpen waar nodig. Het is super dat er een plek is waar je jezelf kan ontdekken en dat dit kan in de natuur en samen met dieren. Allemaal genieten we van deze plek, die veel te bieden heeft.

HoiIk ben Linda Baks

gespecialiseerd begeleider

Linda Baks

Linda werkt als begeleider op De Enghoeve. Daarnaast ondersteunt zij de begeleiders of behandelaren van de jeugd, wanneer zij een activiteit met een paard ondernemen. Ook heeft Linda de HBO opleiding Social Work Associate Degree afgerond.

HoiIk ben Reinoud Bijkerk

Arts, psychiater en psychotherapeut

Na mijn studie Geneeskunde in Leiden ben ik op verschillende plaatsen en binnen uiteenlopende settingen werkzaam geweest binnen de psychiatrie alvorens de opleiding tot psychiater te gaan doen. Aansluitend heb ik mij verder gespecialiseerd tot kinder- en jeugdpsychiater. Vanaf 1995 ben ik werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie waar ik specifieke kennis en ervaring heb opgedaan in kinderen met leerstoornissen en bredere ontwikkelingsproblemen. Ik heb zowel kinderen die opgenomen zijn als kinderen in de thuissituatie behandeld. In deze omgeving ben ik werkzaam geweest bij De Hartelborgt (een Justitiële Jeugd Inrichting), Yulius (kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum), het Delta Psychiatrisch Centrum, Lucertis (ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie) en bij de Acute Dienst (kind/volwassenen).

Reinoud is geregistreerd als arts/ psychiater en psychotherapeut in het BIG-register; Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) onder de nummers 59020419101 en 29020419116. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Vanaf 1 november 2011 werk ik in de praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie R. Bijkerk. Na het afronden van mijn Hbo-opleiding Personeel & Organisatie ben ik in eerste instantie werkzaam geweest op P&O-gebied bij verschillende (GZ-) instellingen in deze regio.

HoiIk ben Margaret Schouten

Medewerker organisatie

Margaret is werkzaam in de praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie van R. Bijkerk. Haar rol in de praktijk is o.a. het coördineren van de acties rond de aanmeldingen/ behandelingen; fungeren als aanspreekpunt rond afspraken; telefonisch te woord staan van cliënten/ collega's/ wijkteams.