Jeugd – Stappenplan aanmelding

Wij volgen het volgende stappenplan: 

1 Jeugdige wordt (door ouders/verzorgers) telefonisch of via mailcontact aangemeld bij Stichting De Enghoeve, Gerda van Hemert.

2 In een belafspraak wordt de zorgvraag geïnventariseerd. Indien deze passend is wordt gevraagd om een aanmeldformulier in te vullen.

3 Op dit moment is er voor behandeling en/of begeleiding een wachttijd van 4 maanden. Voor diagnostisch onderzoek is er een wachttijd van 2 maanden. Ga verder naar stap 4.

4 Er wordt contact opgenomen met de jeugdige (de ouders/verzorgers) om een kennismaking te plannen, wanneer er plaats is. Dit met als doel de ouders/verzorgers en de jeugdige te laten kennismaken met De Enghoeve en te ervaren of dit een passende omgeving is.

5 De kennismaking vindt plaats op de locatie van Stichting De Enghoeve met jeugdige, twee behandelaren, ouders/verzorgers (en eventueel CJG-er).

6 De beschikking wordt afgegeven door het CJG of de huisarts stelt een verwijsbrief op.

7 Er vindt een intakegesprek plaats met de ouders/verzorgers (en de jeugdige). In het intakegesprek wordt de hulpvraag en de achtergrond van de jeugdige verhelderd.

8 De diagnostiek, behandeling en/of begeleiding wordt opgestart, zodra de beschikking of de verwijsbrief van de huisarts binnen is.