Jeugd – Doelgroep en hulpaanbod

Doelgroep

Stichting De Enghoeve biedt hulp aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en hun ouders. Met onder andere de volgende problemen kun je bij ons terecht:

 • Sociale problemen (bv. moeilijkheden op gebied van weerbaarheid, sociaal inzicht, sociale afstemming enz.)
 • Emotionele problemen (bv. laag zelfbeeld, angsten, agressie, somberheid en overige moeilijkheden op het gebied van regulatie van emoties)
 • Problematiek op het gebied van executief functioneren (bv. moeite met impulsbeheersing, moeite met plannen organiseren, moeite met volgehouden aandacht enz.)
 • Autisme
 • AD(H)D
 • Hechtingsproblematiek
 • Traumaproblematiek
 • Sensorische informatieverwerkingsproblemen
 • Problematiek m.b.t. zelfredzaamheid
 • Problemen op het gebied van ouder-kind interactie/gezinsdynamiek.
 • Levensloopbegeleiding (bijvoorbeeld bij autisme)

Kinderen en jongeren met symptomen die duiden op een ernstige psychische stoornis komen voor de specialistische jeugd-ggz in aanmerking.

Jeugdigen met een zware lichamelijke beperking of die veel fysieke zorg behoeven, behoren niet tot onze doelgroep.

Hulpaanbod

Diagnostiek

Samen met het systeem en alle professionele betrokkenen wordt er gekeken welke vragen er liggen. Met diagnostisch onderzoek kan er bijvoorbeeld beter in kaart worden gebracht wat er speelt, wat de sterke kanten zijn en welke hulp hier het beste bij geboden kan worden.

Om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van de problematiek kan diagnostiek worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn vragen op het gebied van cognitief functioneren, trauma, angst, depressie, trauma of sociaal-emotioneel functioneren.

De dagen en tijden van de diagnostiek worden overleg bepaald. In principe zijn deze tijdens werkdagen (kantoortijden).

Behandeling en begeleiding (Basis GGZ en Specialistische GGZ)

Stichting De Enghoeve biedt zorg op maat. Samen met het systeem en alle professionele betrokkenen wordt er gekeken welke vorm van zorg passend zou kunnen zijn. De behandeling van complexe psychische stoornissen gebeurt door een multi-disciplinair team bestaande uit een psychiater, Gz-psycholoog en behandelaren. De behandelaren zijn gespecialiseerd in de psychische ontwikkeling van kinderen en de samenhang met opvoedings- en gedragsproblemen. 

Er wordt systemisch gewerkt als het gaat om behandeling; het systeem rondom het kind (gezin, school, andere betrokken professionals) wordt betrokken bij de behandeling. Behandeling en/of gespecialiseerde begeleiding wordt geboden om de problematiek te verminderen en handvatten te bieden aan bijvoorbeeld de ouders en de school.

De behandeling en/of gespecialiseerde begeleiding kan plaats vinden op de locatie van Stichting De Enghoeve of ambulant, in de thuissituatie. Er is ook de mogelijkheid om een intensief traject te volgen (meerdere dagdelen per week behandeling/begeleiding) , bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren die uitvallen in het onderwijs of waarbij sprake is van complexe problematiek.

De dagen en tijden van de behandeling of begeleiding worden in overleg bepaald. In principe zijn deze tijdens werkdagen (kantoortijden), maar er wordt altijd gekeken naar de mogelijkheden.