Sponsoring

Bijdragen middels sponsoring op verschillende manieren  

Om ons mooie werk op de manier te kunnen doen die wij voor ogen hebben is er veel nodig. In de huidige tijd van bezuinigingen in de zorg zijn er onvoldoende middelen om de zorg in te richten zoals wij het graag zien; met rust en ruimte, met de inzet van dieren in een groene omgeving. Met elkaar, met aandacht voor de individuele behoeftes van ieder mens. 

Veel van wat we nodig hebben komt al vanuit ons eigen team of de directe omgeving. Onze medewerkers en hun netwerk bouwen ook buiten werktijd mee aan een gezond en mooi bedrijf. Vanuit de omgeving komt veel hulp in natura en ook met onze collega’s in de regio hebben we een ondersteunend netwerk. Wilt u ook iets betekenen voor De Enghoeve? Dat kan op veel manieren! In natura, met een donatie, een sponsorbedrag of middels vrijwilligerswerk. 

Natura 

Indien je geen geld, maar een product of dienst wilt sponsoren, kan De Enghoeve daar ook enorm bij gebaat zijn. Twijfel dan ook niet om contact met ons op te nemen als je denkt dat jouw product of dienst van waarde kan zijn voor De Enghoeve. 

Sponsoren (bedrijven) 

Als je wilt sponsoren is het goed om duidelijkheid te krijgen over de wederzijdse wensen en verwachtingen. We willen de buitenwereld graag laten zien dat een bedrijf ons gesteund heeft. Hoe dat het beste kan doen we in overleg. Kleine bedragen kunnen bijvoorbeeld terugkomen met logo en naamsvermelding op onze website of facebook pagina. Voor grotere bijdragen gaan we graag in overleg over hoe we elkaar kunnen helpen. Dit zou bijvoorbeeld bij sponsoring van een bepaald project een stukje in de krant kunnen zijn. 

Donateurs  

Iedere bijdrage is heel erg welkom. Er is dan ook geen ondergrens aan het bedrag dat gedoneerd kan worden. Een bijdrage kan eenmalig, maandelijks of jaarlijks zijn. We hanteren geen contracten, opzeggen kan ten alle tijden.  

Vrijwilligers 

Vrijwilligerswerk kan in vele vormen. Het geven van een dienst zoals het repareren van spullen, het onderhouden van de website, het geven van (juridisch) advies is allemaal heel waardevol. Maar vrijwilligerswerk kan ook betekenen een ochtend in de week meedraaien met de dagbestedingsgroep, werken in de moestuin of bij de dierverzorging.  

Wil je iets betekenen voor de Enghoeve of meer weten over projecten die de Enghoeve wil opzetten die sponsoring behoeven? Neem dan contact op met Marlot Hermens via marlothermens@enghoeve.nl of via 06-33840199.  

Goed om te weten 

ANBI 

Stichting De Enghoeve heeft een ANBI-status. De belastingdienst heeft de stichting aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. 

Stichting 

De Enghoeve is een stichting. Dat betekent dat De Enghoeve geen winstoogmerk heeft. Het geld blijft altijd ten behoeve van de stichting en dus ter verbetering van de zorg voor onze cliënten.