Sponsoring

Bijdrage voor de Equine Assistend Interventions (EAI: interventies met het paard) 

Op de Enghoeve werken we ervaringsgericht en lichaamsgericht. De behandelingen en begeleidingen worden uitgevoerd door goed opgeleide en ervaren professionals. Eén van de manieren om aan doelen te werken is het inzetten van Equine Assisted Interventions tijdens de begeleiding en behandeling, dit gebeurt met verschillende redenen. Deze redenen zijn: het werken met paarden is lichaamsgericht, er sprake is van relatieopbouw, het paard is een grote motivator voor zowel kind als volwassene, het paard heeft een dragend en een spiegelend vermogen en het paard is in staat tot contact en interactie. Het contact met het paard komt het leervermogen van het kind en de volwassene ten goede. 

De kosten voor het inzetten van een paard of pony komen bovenop de reguliere kosten die een zorginstelling heeft. Dit betekent dat de inzet van een paard of pony financieel heel kwetsbaar is. De Enghoeve ziet dat deze vorm van zorg soms noodzakelijk is voor bepaalde kinderen of volwassenen om tot leren te komen en wil daarom graag de mogelijkheid blijven bieden voor reguliere hulpverlening in combinatie met EAI, hierdoor doet de Enghoeve vaker een beroep op sponsoring en fondsen. De Enghoeve is een ANBI-instelling, wij mogen donaties ontvangen. De extra kosten die bovenop de reguliere kosten voor de Enghoeve komen bij de inzet van een paard zijn 25 euro per uur.  

Mocht u een bijdrage willen doen in deze kosten dan kunt u de QR-code scannen met de camera-app op uw telefoon. U komt direct bij een betaalverzoek waarbij u zelf de bijdrage kan invullen. Met een bijdrage van 6,25 euro kunnen wij alweer een kwartier de inzet van een paard bekostigen. Doneert u ook een kwartiertje? Hartelijk dank! 

Hierbij een selectie uit de paarden die wij inzetten voor EAI: 

Afbeelding invoegen...

Isa 
Isa is lief, rustig en contactvol. Isa kan onrustig worden als je zelf onduidelijk of onrustig bent, op die manier legt ze uit dat ze je even niet zo goed begrijpt. Isa heeft een enorme mooie bos met manen en is de dochter van Lucka. 

 
Lucka 
Lucka is een wijze en liefdevolle pony en de oudste van onze kudde. Lucka geniet van aandacht en gaat graag mee om een rondje te wandelen of om lekker gepoetst te worden. Lucka blijft stabiel en rustig in contact waardoor ze je kan leren wat veiligheid en aanwezigheid is. Lucka is de moeder van Isa.  

Em 
Em is een gevoelige dame. Ze wil graag bij je in de buurt zijn en geeft op een duidelijke maar liefdevolle wijze aan wat zij nodig heeft of juist wat jij nodig hebt. Em voelt feilloos aan hoe je je voelt en zal je helpen als je je niet zo fijn voelt. Em voelt iedere verandering heel goed aan. 

Saar 
Saar is de dappere van het stel. Ze is heel rustig en stabiel en zal spannende dingen samen met je aangaan. Ook is Saar heel contactvol en moedig. Met Saar kan je leuke spelletjes in de bak doen, niets is haar te gek! Wist je dat Saar de dochter is van Em?

Bijdragen middels sponsoring op verschillende manieren  

Om ons mooie werk op de manier te kunnen doen die wij voor ogen hebben is er veel nodig. In de huidige tijd van bezuinigingen in de zorg zijn er onvoldoende middelen om de zorg in te richten zoals wij het graag zien; met rust en ruimte, met de inzet van dieren in een groene omgeving. Met elkaar, met aandacht voor de individuele behoeftes van ieder mens. 

Veel van wat we nodig hebben komt al vanuit ons eigen team of de directe omgeving. Onze medewerkers en hun netwerk bouwen ook buiten werktijd mee aan een gezond en mooi bedrijf. Vanuit de omgeving komt veel hulp in natura en ook met onze collega’s in de regio hebben we een ondersteunend netwerk. Wilt u ook iets betekenen voor De Enghoeve? Dat kan op veel manieren! In natura, met een donatie, een sponsorbedrag of middels vrijwilligerswerk. 

Natura 

Indien je geen geld, maar een product of dienst wilt sponsoren, kan De Enghoeve daar ook enorm bij gebaat zijn. Twijfel dan ook niet om contact met ons op te nemen als je denkt dat jouw product of dienst van waarde kan zijn voor De Enghoeve. 

Sponsoren (bedrijven) 

Als je wilt sponsoren is het goed om duidelijkheid te krijgen over de wederzijdse wensen en verwachtingen. We willen de buitenwereld graag laten zien dat een bedrijf ons gesteund heeft. Hoe dat het beste kan doen we in overleg. Kleine bedragen kunnen bijvoorbeeld terugkomen met logo en naamsvermelding op onze website of facebook pagina. Voor grotere bijdragen gaan we graag in overleg over hoe we elkaar kunnen helpen. Dit zou bijvoorbeeld bij sponsoring van een bepaald project een stukje in de krant kunnen zijn. 

Donateurs  

Iedere bijdrage is heel erg welkom. Er is dan ook geen ondergrens aan het bedrag dat gedoneerd kan worden. Een bijdrage kan eenmalig, maandelijks of jaarlijks zijn. We hanteren geen contracten, opzeggen kan ten alle tijden.  

Vrijwilligers 

Vrijwilligerswerk kan in vele vormen. Het geven van een dienst zoals het repareren van spullen, het onderhouden van de website, het geven van (juridisch) advies is allemaal heel waardevol. Maar vrijwilligerswerk kan ook betekenen een ochtend in de week meedraaien met de dagbestedingsgroep, werken in de moestuin of bij de dierverzorging.  

Wil je iets betekenen voor de Enghoeve of meer weten over projecten die de Enghoeve wil opzetten die sponsoring behoeven? Neem dan contact op met Marlot Hermens via marlothermens@enghoeve.nl of via 06-33840199.  

Goed om te weten 

ANBI 

Stichting De Enghoeve heeft een ANBI-status. De belastingdienst heeft de stichting aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. 

Stichting 

De Enghoeve is een stichting. Dat betekent dat De Enghoeve geen winstoogmerk heeft. Het geld blijft altijd ten behoeve van de stichting en dus ter verbetering van de zorg voor onze cliënten.