Missie en visie

MISSIE

Onze missie is om door het bieden van dagbesteding, begeleiding en behandeling het voor velen mogelijk te maken een “plekje” te hebben, waar je je thuis mag voelen, waar je kan spelen, lachen, huilen, praten, groeien, ontwikkelen. Waar je jezelf mag zijn, mag oefenen met pasverworven sociale vaardigheden, waar je emoties er gewoon mogen zijn en waar we toch in het hier en nu blijven. Hierdoor kunnen onze cliënten in contact komen met anderen, groeien en ontwikkelen. Wij doen dat met respect voor elkaars grenzen en door het systeem van de cliënt zo optimaal mogelijk te betrekken bij de behandeling, waarbij de cliënt de eigen regie houdt.

 

VISIE

Waardevol en uniek

Bij “De Enghoeve” werken we vanuit de visie dat ieder mens waardevol en uniek is, met zijn eigen unieke mogelijkheden, wensen en verlangens. We geven daarom iedereen de ruimte die hij of zij nodig heeft om te kunnen ontspannen, tot rust te komen om vandaaruit in contact te komen met anderen, te kunnen groeien en ontwikkelen.

Respecteren van elkaars grenzen

Het respecteren van elkaars grenzen is dus een belangrijk algemeen doel: pas wanneer iemand het gevoel heeft de grens te kunnen aangeven en het gevoel heeft dat die gerespecteerd wordt, kan je ontspannen en open in contact staan met elkaar!

Systemisch perspectief & behoud eigen regie

We betrekken het systeem van de cliënt zo optimaal mogelijk in de behandeling. We werken vanuit een systemisch perspectief, de cliënt is onderdeel van zijn systeem. Het samen vormgeven aan de inhoud van de behandeling, waarbij de cliënt de eigen regie houdt, vinden we erg belangrijk.

Waarden

“Samen, met rust en aandacht, present zijn, kleinschalig, plezier, ruimte voor iedereen” zien we als waarden, waar we allen ook waarde aan hechten. Hoe deze waarden te behouden in een tijd van veel groei en verandering is een uitdaging waar we met elkaar voor staan en waar we de komende jaren blijvend en stelselmatig aandacht aan willen blijven geven.