Behandeling en gespecialiseerde begeleiding

Stichting De Enghoeve biedt zorg op maat. Samen met het systeem en alle professionele betrokkenen wordt er gekeken welke vorm van zorg passend zou kunnen zijn.

Stichting De Enghoeve werkt met een multidisciplinair team en maakt tijdens de behandeling gebruik van observatie en diagnostiek, om zo een helder beeld te krijgen van de problematiek. Voorbeelden zijn onderzoek naar executief functioneren, sensorische informatieverwerking, sociaal-emotionele ontwikkeling en functioneren binnen het gezin. In beperkte mate is intelligentieonderzoek mogelijk.

Er wordt systemisch gewerkt als het gaat om behandeling; het systeem rondom het kind (gezin, school, andere betrokken professionals) wordt betrokken bij de behandeling. Behandeling en/of gespecialiseerde begeleiding wordt geboden om de problematiek te verminderen en handvatten te bieden aan bijvoorbeeld de ouders en de school.

De behandeling of gespecialiseerde begeleiding kan plaats vinden op de locatie van Stichting De Enghoeve of ambulant, in de thuissituatie. Er is ook de mogelijkheid om een intensief traject te volgen (meerdere dagdelen per week behandeling/begeleiding) , bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren die uitvallen in het onderwijs of waarbij sprake is van complexe problematiek.

De dagen en tijden van de behandeling of begeleiding worden in overleg bepaald. In principe zijn deze tijdens werkdagen (kantoortijden), maar er wordt altijd gekeken naar de mogelijkheden.