Wie kan er bij ons terecht?

Doelgroep

Stichting De Enghoeve biedt hulp aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en hun ouders. Met onder andere de volgende problemen kun je bij ons terecht:

  • Sociale problemen (bv. moeilijkheden op gebied van weerbaarheid, sociaal inzicht, sociale afstemming enz.)
  • Emotionele problemen (bv. laag zelfbeeld, angsten, agressie, somberheid en overige moeilijkheden op het gebied van regulatie van emoties)
  • Problematiek op het gebied van executief functioneren (bv. moeite met impulsbeheersing, moeite met plannen organiseren, moeite met volgehouden aandacht enz.)
  • Hechtingsproblematiek
  • Traumaproblematiek
  • Sensorische informatieverwerkingsproblemen
  • Problematiek m.b.t. zelfredzaamheid
  • Problemen op het gebied van ouder-kind interactie/gezinsdynamiek.
  • Levensloopbegeleiding (bijvoorbeeld bij autisme)

Daarnaast is het mogelijk om verder onderzoek te doen (diagnostiek), om zo beter in kaart te brengen wat bijvoorbeeld precies de moeilijkheden zijn, hoe deze veroorzaakt worden en welke hulp hier het beste bij geboden kan worden.

Soms is het zo dat de jeugdige bekend is met een diagnose (bv. autisme of AD(H)D), maar dit is niet altijd het geval. Personen met een zware lichamelijke beperking of personen die veel fysieke zorg behoeven, behoren niet tot onze doelgroep.

Regio’s

Voor behandeling en begeleiding heeft Stichting De Enghoeve een contract met de regio’s West-Brabant-Oost en Zaltbommel en Maasdriel voor de jeugdwet, wat betekent dat er zorg in natura geleverd kan worden. Voor de regio’s Zuid-Holland-Zuid en Zuid-Brabant kan er behandeling en begeleiding geboden worden via PGB. Mocht het kind/de jongere een WLZ-indicatie hebben, dan kan er begeleiding geboden worden in de vorm van PGB.