Maatregelen m.b.t. coronavirus

Update, 14 december 2020

Vanavond is kenbaar gemaakt dat Nederland weer in een Lock down gaat. Op www.Rijksoverheid.nl staat aangegeven dat jeugdzorg gelukkig door mag gaan.

Dit betekent voor de Enghoeve het volgende:

 • De zorg voor de kinderen gewoon door, tenzij zij klachten hebben of in contact zijn geweest met iemand die Corona heeft.
 • De zorg aan de kinderen wordt zoveel mogelijk buiten gegeven.
 • In de kerstvakantie zijn we zoals elk jaar gesloten (21 dec t/m 1 jan).
 • Oudergesprekken en schoolgesprekken zullen zoveel mogelijk online plaatsvinden.
 • De overige maatregelen (zoals eerder gecommuniceerd) blijven van kracht (houdt 1,5 meter afstand, handen wassen bij binnenkomst en thuisblijven bij klachten).

Update, 9 juni 2020

Vanaf heden communiceren we de maatregelen intern met onze medewerkers en betrokkenen.

Update, 18 mei 2020

Er is langzaamaan meer aan het veranderen. De richtlijnen zijn gewijzigd en er is weer meer mogelijk. Voor de zorg en het onderwijs is het moeilijk of onmogelijk om zich strikt aan de 1,5 meter afstand te houden. Hier is in de specifieke richtlijnen van Nederlands Jeugdinstituut, GGZ Nederland, kinderopvang en meer overkoepelende organen veel over te vinden (https://www.nji.nl/coronavirus; https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/richtlijn). Dit past ook bij de visie van De Enghoeve op zorg: Present, nabij, samen. Kinderen begeleiden of behandelen is niet goed mogelijk op afstand. Voor de volwassen cliënten geldt nog wel dat we zoveel mogelijk afstand houden van hen gezien, ook gezien hun kwetsbaarheid.

Blijft van kracht:

 • Bij aankomst handen wassen.
 • Pauze houden waar volwassen cliënten bij zijn: maximaal 4 personen tegelijk in het koetshuis aan tafel.
 • Er blijft extra schoongemaakt worden.  
 • Er zijn papieren handdoekdispensers aangeschaft voor extra hygiëne bij het handen afdrogen.
 • Wanneer een cliënt ziekteverschijnselen heeft blijft diegene thuis of kan gevraagd worden naar huis te gaan. We houden op alternatieve manieren contact.
 • Wanneer een werknemer verschijnselen heeft blijft diegene thuis en werkt thuis in overleg met de direct leidinggevende. We hervatten het werk op locatie pas na 3 dagen volledig klachtenvrij.

Terug naar normaal:

 • Kinderen kunnen komen als voorheen.
 • Kinderen mogen op onze locatie weer samen spelen en werken.
 • Contacten met ouders of externen worden nog zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen gedaan. Als dit niet of wenselijk is, is vergaderen op locatie weer toegestaan met inachtneming van de regel van de 1,5 meter en geen handen geven.

Update, 6 april 2020

In de update van 23 maart staat beschreven welke maatregelen we binnen De Enghoeve hebben genomen. De informatie uit de update van 23 maart is nog steeds van toepassing. De landelijke maatregelen zijn verlengd tot 28 april.

De gemeente stuurt ons regelmatig een update over hoe de maatregelen in de zorg in te passen zijn. Tot nu toe past dit prima bij ons beleid. Zie voor extra informatie m.b.t. jeugd https://www.regiowbo.nl/faq/.

Update 15.00 uur, 23 maart 2020

Algemeen

De Enghoeve volgt de richtlijnen van het RIVM en de gemeenten. Er wordt rekening gehouden met het houden van de afstand van 1,5 meter en het niet geven van handen. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk afstand gehouden tot anderen. Dit betekent bijvoorbeeld afzonderlijke pauze houden in een aparte ruimte. De schoonmaakwerkzaamheden zijn toegenomen en we houden ons aan de extra hygiëne voorschriften.

De Enghoeve werkt met kwetsbare doelgroepen. Voor de jeugd betekent dit dat de structuur van naar school gaan weg is gevallen en kinderen meer thuis zijn. Dit kan betekenen dat de druk op het gezin toeneemt. Bij de volwassenen valt de structuur in hun dag weg en vervalt hun (soms enige) sociale contact. Vanuit de overheid en het RIVM wordt de oproep gedaan om sociaal zoveel mogelijk afstand gehouden, naast dat er wordt aangegeven zo goed mogelijk te blijven zorgen voor kwetsbaren en ouderen. Voor iedereen geldt dat het balanceren is tussen het continueren van de dienstverlening en het beperken van het risico op besmetting. Diezelfde balans zien we terug in onze verantwoordelijkheid als Enghoeve en de zorgcontinuïteit aan mensen die ons hard nodig hebben. Een klus waar we in deze uitzonderlijke situatie samen voor staan en waar wij proberen zo goed mogelijk mee om te gaan.

Dagbesteding volwassenen

De dagbesteding is alleen open voor één op één begeleiding voor cliënten. Er worden geen activiteiten ondernomen in een groepje. Wanneer de cliënt geen klachten heeft (verkoudheid, hoesten of koorts) mag hij/zij komen (ditzelfde geldt ook voor de medewerkers). Als wij merken dat er tijdens het contact toch klachten zijn, dan verzoeken wij de cliënt om naar huis te gaan.

Jeugd

De behandeling/begeleiding voor jeugd is alleen open voor één op één contact. Er worden geen activiteiten ondernomen in een groepje. Wanneer de cliënt geen klachten heeft (verkoudheid, hoesten of koorts) mag hij/zij komen (ditzelfde geldt voor de medewerkers). Als wij merken dat er tijdens het contact toch klachten zijn, dan zullen wij ouders vragen of zij hun kind willen komen ophalen (of zelf naar huis te gaan). Per cliënt wordt er bekeken of er bij staken van reguliere activiteiten of dienstverlening op andere manieren contact kan worden onderhouden (bv. telefonisch of beeldbellen). Huisbezoeken vinden alleen bij hoge noodzaak plaats, er wordt zoveel mogelijk gekeken naar alternatieven (bv. telefonisch of beeldbellen). Alle overleggen (bv. met ouders, gemeente, school) vinden zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen plaats.