Maatregelen m.b.t. coronavirus

Update 15.00 uur, 23 maart 2020

Algemeen

De Enghoeve volgt de richtlijnen van het RIVM en de gemeenten. Er wordt rekening gehouden met het houden van de afstand van 1,5 meter en het niet geven van handen. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk afstand gehouden tot anderen. Dit betekent bijvoorbeeld afzonderlijke pauze houden in een aparte ruimte. De schoonmaakwerkzaamheden zijn toegenomen en we houden ons aan de extra hygiëne voorschriften.

De Enghoeve werkt met kwetsbare doelgroepen. Voor de jeugd betekent dit dat de structuur van naar school gaan weg is gevallen en kinderen meer thuis zijn. Dit kan betekenen dat de druk op het gezin toeneemt. Bij de volwassenen valt de structuur in hun dag weg en vervalt hun (soms enige) sociale contact. Vanuit de overheid en het RIVM wordt de oproep gedaan om sociaal zoveel mogelijk afstand gehouden, naast dat er wordt aangegeven zo goed mogelijk te blijven zorgen voor kwetsbaren en ouderen. Voor iedereen geldt dat het balanceren is tussen het continueren van de dienstverlening en het beperken van het risico op besmetting. Diezelfde balans zien we terug in onze verantwoordelijkheid als Enghoeve en de zorgcontinuïteit aan mensen die ons hard nodig hebben. Een klus waar we in deze uitzonderlijke situatie samen voor staan en waar wij proberen zo goed mogelijk mee om te gaan.

Dagbesteding volwassenen

De dagbesteding is alleen open voor één op één begeleiding voor cliënten. Er worden geen activiteiten ondernomen in een groepje. Wanneer de cliënt geen klachten heeft (verkoudheid, hoesten of koorts) mag hij/zij komen (ditzelfde geldt ook voor de medewerkers). Als wij merken dat er tijdens het contact toch klachten zijn, dan verzoeken wij de cliënt om naar huis te gaan.

Jeugd

De behandeling/begeleiding voor jeugd is alleen open voor één op één contact. Er worden geen activiteiten ondernomen in een groepje. Wanneer de cliënt geen klachten heeft (verkoudheid, hoesten of koorts) mag hij/zij komen (ditzelfde geldt voor de medewerkers). Als wij merken dat er tijdens het contact toch klachten zijn, dan zullen wij ouders vragen of zij hun kind willen komen ophalen (of zelf naar huis te gaan). Per cliënt wordt er bekeken of er bij staken van reguliere activiteiten of dienstverlening op andere manieren contact kan worden onderhouden (bv. telefonisch of beeldbellen). Huisbezoeken vinden alleen bij hoge noodzaak plaats, er wordt zoveel mogelijk gekeken naar alternatieven (bv. telefonisch of beeldbellen). Alle overleggen (bv. met ouders, gemeente, school) vinden zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen plaats.