Organisatie

Stichting de Enghoeve bestaat uit verschillende lagen om de organisatie van de zorg gestroomlijnd te laten verlopen. Zie hiervoor onze organogram.

De Raad van Toezicht van Stichting de Enghoeve houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de stichting specifiek toezicht op alle inspanningen om risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen. De Raad van Toezicht hanteert de basiswaarden van goed bestuur als leidraad voor zijn handelen (goed beslagen ten ijs, reflectie en transparantie). De Raad van Toezicht benoemt vakbekwame en betrokken toezichthouders voor de posities in de Raad van Toezicht.  

Leden van de Raad van Toezicht

Toezichtvisie

Reglement Raad van Toezicht

Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht

Jaarrekening 2021

Jaarverslag Stichting de Enghoeve 2021

Wet normering topinkomens 2022