Groepsbegeleiding 18-23 jaar

De groepsbegeleiding is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 23 die vastlopen op het gebied van sociale interactie, school of opleiding, werk, invulling van vrije tijd in bredere zin en jongeren die vastlopen qua toekomstperspectief. De groep kan ook dienen als nazorgtraject na klinische behandeling. Deze groepsbegeleiding zal plaatsvinden op maandag van 15-18 en op zaterdag van 9-12. Naast de vaste groepsmomenten per week wordt er eens in de twee weken een inloopavond gepland waar de jongeren vrijblijvend kunnen komen voor een sociaal momentje, een vraag over hun traject of wegens een andere reden. Deze vorm van zorg wordt laagdrempelig ingezet om nog meer aan te kunnen sluiten bij wat de jongeren nodig hebben.

Vanaf januari 2022 biedt Stichting De Enghoeve tweemaal per week deze groepsbegeleiding aan. De groep wordt gedraaid op een unieke, groene, ruime (buiten)locatie, er is letterlijk ruimte voor de jongeren om in beweging te komen. In groepsverband wordt er gewerkt aan kleine en grote klussen en aan nuttige en creatieve projecten. Sociaal ervaringsleren zal centraal staan: men leert van en door elkaar tijdens de ervaringen die opgedaan worden. Er wordt steeds per deelnemer bekeken wat hij of zij nodig heeft om te kunnen ontspannen en deel te kunnen nemen aan groep. 

Het algemene doel van de groepsbegeleiding is het letterlijk weer in beweging komen. De jongeren lopen in het dagelijks leven vast, deelname aan de groep gaat hier verandering in brengen. De jongeren zullen gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren aan de groep (op sociaal vlak) en een bijdrage te leveren aan de activiteiten. De jongeren worden uitgedaagd om regie te nemen over hun eigen handelen. Voor een deelnemer van de groepsbegeleiding kunnen doelen worden geformuleerd worden op de volgende domeinen:

  • Tijdsbesteding
  • Geestelijke gezondheid
  • Lichamelijke gezondheid 
  • Sociaal netwerk
  • Maatschappelijke participatie

Er zullen activiteiten ondernomen worden op het gebied van dierverzorging, terrein- en gebouwonderhoud en tuin. Er is ruimte voor het volbrengen van creatieve projecten (schilderen, houtbewerking) of projecten die een groter nut dienen (bijvoorbeeld het maken van een buitenspel wat ook door anderen gebruikt kan worden, het maken van vogelhuisjes voor Staatsbosbeheer).