Diagnostiek

Samen met het systeem en alle professionele betrokkenen wordt er gekeken welke vragen er liggen. Om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van de problematiek kan diagnostiek worden uitgevoerd. Met diagnostisch onderzoek kan er bijvoorbeeld beter in kaart worden gebracht wat er speelt, wat de sterke kanten zijn en welke hulp hier het beste bij geboden kan worden.

Voorbeelden zijn vragen op het gebied van cognitief functioneren, trauma, angst, depressie, trauma of sociaal-emotioneel functioneren. Onderdelen van diagnostiek kunnen bijvoorbeeld gesprekken, afnemen van vragenlijsten, testen of observaties zijn.

De dagen en tijden van de diagnostiek worden overleg bepaald. In principe zijn deze tijdens werkdagen (kantoortijden).