Op welke manier werken wij?

De dagbesteding functioneert als een ‘huishouden’.  De deelnemers kunnen samen of alleen bezig zijn met de dieren en de tuin, wat voor velen een fijne manier blijkt te zijn om zich nuttig te voelen en te ontspannen. De aangeboden taken worden afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt, wat het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid ten goede komt. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten als de dieren voeren, de dierenverblijven schoonmaken, onderhoud van de wei, koken, knutselen, onderhoud van de tuin, samen koffiedrinken enz. Cliënten voeren activiteiten uit verspreid over het terrein. Bij de dagbesteding (begeleiding groep) is geen continu toezicht mogelijk. Wanneer er sprake is van individuele begeleiding is dit wel het geval.

Om het dagritme zoveel mogelijk constant te houden, gaan wij tijdens vakantieperiodes slechts gedeeltelijk dicht en is een aangepast rooster van kracht. Deze periodes worden elk jaar gecommuniceerd met de betrokkene. Landelijke vrije dagen zijn wij wel geheel gesloten.