Begeleiding voor jong volwassenen (18-23 jaar) 

De Enghoeve biedt naast individuele begeleiding voor jongvolwassenen, ook een speciaal traject aan voor 18-23 jarigen in de vorm van groepsbegeleiding. De groepsbegeleiding is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 23 die vastlopen op het gebied van sociale interactie, school of opleiding, werk, invulling van vrije tijd in bredere zin en jongeren die vastlopen qua toekomstperspectief. De groep kan ook dienen als nazorgtraject na klinische behandeling. De groepsbegeleiding vindt tweemaal per week plaats. Naast de vaste groepsmomenten per week wordt er eens in de twee weken een inloopavond gepland waar de jongeren vrijblijvend kunnen komen voor een sociaal momentje, een vraag over hun traject of wegens een andere reden. Deze vorm van zorg wordt laagdrempelig ingezet om nog meer aan te kunnen sluiten bij wat de jongeren nodig hebben. Ook is het mogelijk om naast de groepsbegeleiding een individueel traject te volgen om grotere doelen aan te pakken die niet in de groepsbegeleiding behandeld kunnen worden.  

De groep wordt gedraaid op een unieke, groene, ruime (buiten)locatie, er is letterlijk ruimte voor de jongeren om in beweging te komen. In groepsverband wordt er gewerkt aan kleine en grote klussen en aan nuttige en creatieve projecten. Sociaal ervaringsleren zal centraal staan: men leert van en door elkaar tijdens de ervaringen die opgedaan worden. Er wordt steeds per deelnemer bekeken wat hij of zij nodig heeft om te kunnen ontspannen en deel te kunnen nemen aan groep.  

Het algemene doel van de groepsbegeleiding is het letterlijk weer in beweging komen. De jongeren zullen gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren aan de groep (op sociaal vlak) en een bijdrage te leveren aan de activiteiten. De jongeren worden uitgedaagd om regie te nemen over hun eigen handelen. Voor een deelnemer van de groepsbegeleiding kunnen doelen worden geformuleerd worden op de volgende domeinen: 

  • Tijdsbesteding 
  • Geestelijke gezondheid 
  • Lichamelijke gezondheid  
  • Sociaal netwerk 
  • Maatschappelijke participatie 

Er zullen activiteiten ondernomen worden op het gebied van dierverzorging, terrein- en gebouwonderhoud en tuin. Er is ruimte voor het volbrengen van creatieve projecten (schilderen, houtbewerking) of projecten die een groter nut dienen (bijvoorbeeld het maken van een buitenspel wat ook door anderen gebruikt kan worden, het maken van vogelhuisjes voor Staatsbosbeheer). 

Hierbij voorbeelden van jongvolwassenen die hulp vanuit de Enghoeve krijgen: 

Fenna is op haar 16e gestopt met school omdat het teveel voor haar was. Na een onderzoekstraject blijkt dat er sprake is van autisme. Bij een jeugdinstelling heeft zij een jarenlang individueel behandeltraject gevolgd om hiermee te leren omgaan. Door het volgen van het 18-23 project bij de Enghoeve heeft ze stap voor stap geleerd om weer onderdeel te zijn van een groep.  

——————————————————————————————————————–

Dirk is op zijn 20e gestopt met zijn studie in verband met burn-out achtige klachten. Zijn psycholoog stuurt hem door naar het wijkteam met de vraag of professionele begeleiding mogelijk is. Dirk wordt aangemeld voor het 18-23 project met als doel te leren om balans te vinden in zijn leven op het gebied van in beweging zijn en rust nemen. Naast de groepsbegeleiding volgt Dirk een individueel traject bij Stichting de Enghoeve. 

——————————————————————————————————————-

Ricardo is beschermd komen wonen in de wijk na een klinische opname. Hij heeft weinig sociaal contact naast zijn huisgenoten. Deelname aan het 18-23 project betekent voor hem een kans op laagdrempelig sociaal contact, nuttig bezig zijn en letterlijk in beweging komen