Ambulante (individuele) begeleiding

De Enghoeve biedt ambulante, individuele begeleiding voor volwassenen op locatie of in de thuissituatie. Deze begeleiding kan gericht zijn op de volgende gebieden: 

a) Sociaal en persoonlijk functioneren  
b) Huishoudboekje op orde  
c) Zelfzorg en gezondheid  
d) Regie bij het voeren van een huishouden  
e) Hebben van een zinvolle daginvulling  
f) Ontlasten van de mantelzorger 

De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. 

Waar de begeleiding van Stichting de Enghoeve voor staat is dat de begeleiding laagdrempelig en vraaggericht is. Het belangrijkste doel is de stimulatie van de zelfredzaamheid van de cliënt. Daarnaast is het belangrijk dat zaken samen met de cliënt en zijn of haar netwerk worden opgepakt op basis van gelijkwaardigheid.   

Ambulante, individuele begeleiding richt zich op volwassenen die door toedoen van bepaalde persoonlijke of externe factoren, niet in staat zijn om regie te nemen over het eigen leven als het gaat om de volgende leefdomeinen: Huisvesting, sociaal functioneren, Invulling van vrije tijd, psychische gezondheid, lichamelijke gezondheid, praktische vaardigheden en financiën.  

Hierbij voorbeelden van mensen die ambulante, individuele begeleiding krijgen vanuit de Enghoeve: 

Jeroen is 40 jaar en heeft problemen met het ordenen van zijn post en financiën. Er ligt een grote stapel papier op tafel maar het lukt hem niet om deze te openen en het te ordenen. Doordat er elke week een ambulante begeleider van Stichting de Enghoeve komt die hem helpt met het ordenen van deze papieren, is het Jeroen gelukt om inzicht te krijgen in zijn financiën

——————————————————————————————————————

Sarah is 28 jaar en heeft last van allerlei negatieve gedachten en piekeren. Hierdoor loopt zij vast in haar dag structuur, vooral in de thuissituatie. Samen met haar ambulante begeleider lukt het haar om orde te scheppen en planmatig te werken aan het klaarmaken van het avondeten.  

——————————————————————————————————————

Hannah is 35 jaar en heeft autisme. Het is voor Hannah lastig om de dagelijkse boodschappen te doen omdat ze erg veel last heeft van de prikkels en dit haar veel stress oplevert. Doordat ze dit samen met haar ambulante begeleider op heeft gepakt en samen heeft geoefend lukt het haar nu om alleen naar de supermarkt te gaan.