Vacature behandelaar jeugd

Stichting De Enghoeve is op zoek naar een enthousiaste behandelaar.  Uren en werkdagen zijn in overleg. 

Stichting De Enghoeve is een kleinschalige Jeugd GGZ-instelling die gespecialiseerde begeleiding,  behandeling en diagnostiek biedt voor jeugd van 4 tot en met 18 jaar op een groene locatie. Binnen de behandeling en begeleiding van deze jongeren staan de ervaringsgerichte en systeemgerichte benadering centraal. De meerwaarde van buiten zijn, bewegen en omgang met dieren wordt meegenomen in de behandeling en begeleiding. In deze benadering gaat het erom dat de jeugdige ervaringen kan opdoen, waarbij er aandacht wordt besteed aan wat helpend is om problemen aan te pakken. Dit doen we door stil te staan bij ervaringen, bijvoorbeeld door te onderzoeken welke emoties je ervaart of hoe je alertheid is. Op deze manier kan een jeugdige meer inzicht krijgen in wat hij/zij ervaart en kan er aandacht besteed worden aan wat de jeugdige nodig heeft (voor zichzelf, maar ook voor de omgeving). In de systeemgerichte benadering wordt gekeken naar de dynamiek binnen het systeem, wat betekent dat er niet alleen wordt ingezoomd op het kind/de jongere, maar ook op het systeem eromheen. De moeilijkheden van het kind/de jongere worden bekeken in samenhang met dit grotere geheel. Daarnaast wordt er gekeken naar de krachten en hulpbronnen van het systeem. Er wordt naar gestreefd om het welbevinden van het cliëntsysteem te vergroten en de interactie te beïnvloeden, wat een positief effect heeft op het kind/de jongere. 

De kinderen en jeugdigen die op De Enghoeve komen hebben veelal een complexe zorgvraag, we geven hierbij zoveel mogelijk zorg op maat.  Dit kan behandeling en begeleiding inhouden op locatie en in de thuissituatie, waarbij we ook contact onderhouden met andere leefgebieden van het kind zoals de school.  

Daarnaast biedt de stichting gespecialiseerde dagbesteding en ambulante begeleiding aan volwassen cliënten. De vacature betreft het gedeelte Jeugd. Op www.stichting-enghoeve.nl is meer informatie te vinden over onze De Enghoeve.   

Een uniek aanbod van De Enghoeve zijn Equine Assisted Interventions. De kinderen en volwassenen die Stichting De Enghoeve bezoeken kunnen van alles leren rondom paarden: Emoties herkennen (bv. hoe het paard zich voelt, wat je zelf voelt en wat je dan nodig hebt), sociale omgang (bv. rekening houden met grenzen paard), en als het binnen de mogelijkheden ligt, het onder begeleiding zitten op de paarden (o.a. ontspanning, je gedragen voelen, vertrouwen in een ander opbouwen). In de behandeling en begeleiding kunnen de paarden ingezet worden bij het werken aan de gestelde doelen.
 

Ons bevlogen team bestaat uit meerdere enthousiaste professionals. De behandelaar werkt onder inhoudelijke leiding van de senior-behandelaar of de hoofdbehandelaar.    

 

Algemene taken  

De behandelaar is verantwoordelijk voor het uitvoeren van gespecialiseerde begeleiding of behandeling. Je stelt begeleidings- en behandelplannen op en evalueert deze. Je draagt zorg voor het organiseren van de zorg zodat het plan uitgevoerd kan worden en monitort de voortgang door middel van evaluaties. Voor een uitgebreidere omschrijving kan de functieomschrijving toegezonden worden.   

 

Wij vragen:   

Het werken met kinderen op een buitenlocatie in het groen is een grote meerwaarde die Stichting De Enghoeve biedt. Wij zoeken iemand die dit kan onderschrijven en de kansen hiervan zo mogelijk nog verder kan uitbouwen. Je hebt affiniteit met dieren en de natuur. Ervaring met het werken met paarden is een pré.  

 • Je hebt een afgeronde hbo of universitaire opleiding als behandelaar.  
 • Je hebt behandelervaring, bij voorkeur met kinderen met multi-complexe problematiek.  
 • Je bent SKJ-geregistreerd. 
 • Je bent ondernemend, zelfstandig, omgevingsgericht, goed in netwerken en je stemt goed af met zowel interne als externe partijen.   
 • Je werkt generalistisch, oplossingsgericht, methodisch, creatief en durft out of the box te denken en handelen.  
 • Je kunt systemisch werken. 
 • Je hebt kennis van én interesse in systeemtherapie, hechtingsproblematiek, ASS en  ouderbegeleiding of wil je hier verder in scholen.   
 • Het is een pré als je op woensdagmiddag en vrijdagmiddag kunt werken. 
 • Je hebt kennis, ervaring en/of affiniteit met ervaringsgericht werken. 
 • Je hebt kennis en/of ervaring met prikkelverwerkingsproblematiek. 
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.  

 

Wij bieden: 

 • Een team met fijne collega’s en een ontspannen sfeer waar we ook veel plezier hebben met elkaar.  
 • De mogelijkheid om te groeien en ontwikkelen.  
 • Een unieke werkomgeving waarbij behandelingen veelal buiten in de natuur plaatsvinden.  
 • Een unieke werkwijze die onze instelling verder wil uitbreiden. 
 • Een zowel inhoudelijk als organisatorisch groeiende instelling waar eigen inbreng kan zijn en gewaardeerd wordt.  

 

Salariëring 

Wij hanteren de CAO Sociaal Werk. Je wordt ingedeeld in schaal 8, trede afhankelijk van ervaring en expertise.   

 

Contact
Stuur bij interesse voor de vacature je CV en motivatiebrief naar ylonamijnster@enghoeve.nl (Directeur-bestuurder)