Vacature Orthopedagoog/Psycholoog (Senior)

Vacature Orthopedagoog/Psycholoog jeugd 24 uur. 

Stichting De Enghoeve is een kleinschalige Jeugd GGZ-instelling die gespecialiseerde begeleiding,  behandeling en diagnostiek biedt voor jeugd van 4 tot en met 18 jaar op een groene locatie. Binnen de behandeling en begeleiding van deze jongeren staan de ervaringsgerichte en systeemgerichte benadering centraal. De meerwaarde van buiten zijn, bewegen en omgang met dieren wordt meegenomen in de behandeling en begeleiding. In deze benadering gaat het erom dat de jeugdige ervaringen kan opdoen, waarbij er aandacht wordt besteed aan wat helpend is om problemen aan te pakken. Dit doen we door stil te staan bij ervaringen, bijvoorbeeld door te onderzoeken welke emoties je ervaart of hoe je alertheid is. Op deze manier kan een jeugdige meer inzicht krijgen in wat hij/zij ervaart en kan er aandacht besteed worden aan wat de jeugdige nodig heeft (voor zichzelf, maar ook voor de omgeving). In de systeemgerichte benadering wordt gekeken naar de dynamiek binnen het systeem, wat betekent dat er niet alleen wordt ingezoomd op het kind/de jongere, maar ook op het systeem eromheen. De moeilijkheden van het kind/de jongere worden bekeken in samenhang met dit grotere geheel. Daarnaast wordt er gekeken naar de krachten en hulpbronnen van het systeem. Er wordt naar gestreefd om het welbevinden van het cliëntsysteem te vergroten en de interactie te beïnvloeden, wat een positief effect heeft op het kind/de jongere.  

De kinderen en jeugdigen die op De Enghoeve komen hebben veelal een complexe zorgvraag, we geven hierbij zoveel mogelijk zorg op maat.  Dit kan behandeling en begeleiding inhouden op locatie en in de thuis of schoolsituatie, waarbij we ook contact onderhouden met andere leefgebieden van het kind zoals de school.   

Daarnaast biedt de stichting gespecialiseerde dagsteding en ambulante begeleiding aan volwassen cliënten. De vacature betreft het gedeelte Jeugd. Op www.stichting-enghoeve.nl is meer informatie te vinden over onze Stichting 

.    

Een uniek aanbod van De Enghoeve zijn Equine Assisted Interventions. De kinderen en volwassenen die Stichting De Enghoeve bezoeken kunnen van alles leren rondom paarden: Emoties herkennen (bv. hoe het paard zich voelt, wat je zelf voelt en wat je dan nodig hebt), sociale omgang (bv. rekening houden met grenzen paard), en als het binnen de mogelijkheden ligt, het onder begeleiding zitten op de paarden (o.a. ontspanning, je gedragen voelen, vertrouwen in een ander opbouwen). In de behandeling en begeleiding kunnen de paarden ingezet worden bij het werken aan de gestelde doelen.  
   

Ons bevlogen team bestaat uit meerdere enthousiaste professionals (gespecialiseerd begeleiders, behandelaren, senior-behandelaren, hoofdbehandelaars). De senior behandelaar kan voor begeleiders en behandelaren, ouders en school een vast aanspreekpunt zijn. Wij maken gebruik van een senior-behandelaar per kind of gezin als dossierhouder en aanspreekpunt. De senior behandelaar werkt onder inhoudelijke leiding van de hoofdbehandelaar. 
 

Algemene taken  

Als Psycholoog/Orthopedagoog (Senior behandelaar) ben je verantwoordelijk voor het bieden van behandeling aan cliënten middels een systeemgerichte benadering met als doel de ontwikkeling van de jongere te bevorderen. Je werkt zelfstandig en bezit de creativiteit om werkwijzen en protocollen binnen de jeugdsectoren om te buigen naar de Enghoeve visie en werkwijze. Dit vraagt om een sterk mensgericht persoon die goed kan organiseren, delegeren, samenwerken, processen kan doorzien en in goede banen kan leiden. Stressbestendigheid en flexibiliteit zijn belangrijke eigenschappen. Als Senior ben je dossierhouder, direct en indirect behandelaar, voert de regie betreffende de behandeling voor de overige betrokkenen in het dossier en wordt daarnaast betrokken bij het beleid van Stichting De Enghoeve op het gebied van behandeling.  Daarnaast ben je aansturend en sparringpartner voor het team gespecialiseerde begeleiders. Als Psycholoog/Orthopedagoog voer je onder supervisie van de hoofdbehandelaar  

Wij vragen: 

Het werken met kinderen op een buitenlocatie in het groen is een grote meerwaarde die Stichting De Enghoeve biedt. Wij zoeken iemand die dit kan onderschrijven en de kansen hiervan zo mogelijk nog verder kan uitbouwen. Je hebt affiniteit met dieren en de natuur. Ervaring met het werken met paarden is een pré.   

 • Een afgeronde doctorale opleiding tot psycholoog of orthopedagoog. GZ-Psychologen of Orthopedagogen generalisten mogen ook reageren. 
 • Je hebt minimaal 3 jaar behandelervaring, bij voorkeur met kinderen met multi-complexe problematiek. 
 • Je bent ondernemend; omgevingsgericht, goed in netwerken en je stemt goed af met zowel interne als externe partijen.  
 • Je werkt generalistisch, oplossingsgericht, methodisch, creatief en durft en kan out of the box te denken en handelen. 
 • Je hebt kennis van en interesse in systeemtherapie, hechtingsproblematiek, ASS, ouderbegeleiding en prikkelverwerkingsproblemen of wil je hier verder in scholen.  
 • Basis aantekening diagnostiek is een pré. Afnemen en interpreteren psychlogisch onderzoek behoort dan tot de mogelijkheden. 
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. 
 • Je bent SKJ geregistreerd of bent voornemens om je te registreren. 

Wij bieden: 

 • Een team met fijne collega’s en een ontspannen sfeer waar we ook veel plezier hebben met elkaar.   
 • Een unieke werkomgeving waarbij behandelingen veelal buiten in de natuur plaatsvinden.   
 • Een unieke werkwijze die onze instelling verder wil uitbreiden.   
 • Een zowel inhoudelijk als organisatorisch groeiende Stichting waar eigen inbreng kan zijn en gewaardeerd wordt.   
 • Maatwerk over individuele inzetbaarheid; De werknemer kan voor de realisatie van zijn afspraken over individuele inzetbaarheid onder meer gebruik maken van het Loopbaanbudget. Het Loopbaanbudget bestaat uit een geldbedrag (Loopbaanbedrag) en uit uren (vitaliteitsuren) indien deze van toepassing zijn. 
 • Een Individueel KeuzeBudget (IKB). Dat budget geeft de mogelijkheid om je arbeidsvoorwaarden af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. De werknemer kan zelf een arbeidsvoorwaardenarrangement samenstellen (in verlof en/of geld), dat past bij zijn persoonlijke situatie of bij de fase van zijn loopbaan 
 • 8% Vakantietoeslag. 
 • 8,3% Eindejaarsuitkering. 
 • Vakantieverlof, feestdagen verlof en 26 uur bovenwettelijk vakantieverlof (op jaarbasis bij een voltijd dienstverband). 
 • Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering (€ 10,- bruto per maand). 

Salariëring 

Wij hanteren de CAO Sociaal Werk. Als Psycholoog/Orthopedagoog word je ingedeeld in schaal 9, trede afhankelijk van ervaring en expertise.  

In deze CAO geldt een 13e maand en vakantiegeld.

Indien je GZ-Psycholoog of Orthopedagoog Generalist bent zijn er andere functie eisen en salariëring. 

Contact 
Stuur bij interesse voor de vacature je CV en motivatiebrief naar ylonamijnster@enghoeve.nl (Directeur-Bestuurder, GZ-Psycholoog).